Марущенко Олександр Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії

Народився 27 травня 1960 р. у м. Мукачево Закарпатської області. У 1977 р. закінчив середню школу № 12 м. Івано-Франківська. У 1977-1982 рр. навчався на історико-педагогічному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені В.С. Стефаника. Після завершення навчання у 1982-1983 і 1984-1987 рр. працював асистентом кафедри історії СРСР і УРСР Івано-Франківського педінституту.

У травні 1983 – листопаді 1984 рр. перебував на дійсній строковій службі у Збройних силах СРСР.

У 1987-1990 рр. О. Марущенко навчався в аспірантурі Історичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Кандидатську дисертацію з історіографічних проблем політичної історії України в роки Другої світової війни захистив у березні 1990 р. в спеціалізованій Вченій раді в Київському університеті.

У 1990-1999 рр. О. Марущенко працював старшим викладачем, в.о. доцента кафедри історії СРСР і УРСР, нової та новітньої історії, доцентом кафедри всесвітньої історії Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У червні 1993 р. йому було присуджене вчене звання доцента.

У 1992-1999 рр. О. Марущенко був заступником декана історичного факультету Прикарпатського університету.

У 1999-2002 рр. навчався в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, працюючи над дисертацією з історіографії історії України періоду Другої світової війни.

У 2002-2006 рр. О. Марущенко – доцент кафедри всесвітньої історії. 29 березня 2006 р. Вченою радою Прикарпатського національного університету був обраний завідувачем кафедри історіографії і джерелознавства. Викладає нормативні курси “Нова і новітня історія країн Азії і Африки” (спеціальність “Історія”), “Зовнішня політика країн Азії”, “Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці і Латинській Америці” (спеціальність “Міжнародні відносини”), вибірковий курс “Український національно-визвольний рух 30-50-х рр. ХХ ст. в джерелах, історіографії, персоналіях” (спеціальність “Історія”). На факультеті іноземних мов читає нормативний курс “Країнознавство Китаю” (спеціальність “Англійська і китайська мова та література”). Здійснює наукове керівництво написанням кандидатських дисертацій, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт.

Сфера наукових інтересів – історіографія історії України періоду Другої світової війни. Автор понад 50 наукових праць з цієї проблематики. Входив до складу робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Був відповідальним секретарем і членом оргкомітету низки міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, відповідальним секретарем і членом редколегії всеукраїнського наукового і культурно-просвітнього краєзнавчого часопису “Галичина”, входить до колективу упорядників багатотомного видання “Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті: Документи і матеріали”. У 2003-2008 рр. був членом спеціалізованої вченої ради К.20.051.05 для захисту кандидатських дисертацій з історії України і етнології в Прикарпатському національному університеті. Член Вченої ради Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Член Наукового товариства ім. Шевченка.

Неодноразово був головою журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої Академії Наук, експертом-консультантом шкільних обласних олімпіад з історії, громадським спостерігачем за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України”.

21 cічня 2020 р. відповідно до Указу Президента України №18/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України» йому присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.