Навчально-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення освітньо-наукової програми третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)

інформаційне забезпечення-перетворено

матеріально-технічне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення-перетворено