Положення та нормативні документи

Положення про Підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про введення в дію програми педагогічної практики здобувачів наукового ступеня доктора філософії 

Положення  університету