Робочі програми

Робочі програми обовязкової освітньої компоненти

Робоча програма Іноземна мова

РобПрогр-Інновац.педагог.технології

РобПрогр-Організація-наукової-діяльності

РП ФМН 2020 (Історія та археологія)

Робоча програма Становлення української нації і націоналізму

Робоча програма Україна й українці в геополітичних концепціях ХХ – ХХІ ст.

Робоча програма_Управління науково-дослідницькими проєктами

Робоча програма Духовна культура України

Робоча програма. Міграційні процеси і міжнародні відносини PhD

Робоча програма Етноархеологія Карпатського регіону

Робочі програми вибіркової освітньої компоненти

Робоча програма. Гендерні студії з історії Русі ІХ-XIV ст.

Робоча програма Джерельна база історичних наукових досліджень

Робоча програма Енциклопедичні традиції у ХХ ст.

Робоча програма Етнополітичні та етноконфесійні процеси в Австро-Угорщині

Робоча програма Культурна антрополоія

Робоча програма Побут галицької інтелігенції у ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.

Робоча програма Україна в Другій світовій війні історіографія

Робоча програма Українські релігійні організації в Другій РП

Робоча програма Центрально-Східна Європа у міжвоєнний період