Силабуси навчальних дисциплін (третій освітньо-науковий рівень (доктор філософії)

Дисципліни обов’язкової компоненти

силабус Іноземна мова (англійська)

Силабус Іноземна мова (французька)

Силабус Іноземна мова (французька)

Sylabus Організація наукової діяльності

Силабус Філософія освіти і науки

Силабус Інноваційні педагогічні технології

Sylabus-2020-УНДП

Силабус Становлення укр. нації і націоналізму

Силабус Україна й українці в геополітичних концепціях ХХ – ХХІ ст.

Духовна культура України

Syllabus. Міграційні процеси й міжнародні відносини доби Середньовіччя. ІА PhD

Силабус Етноархеологія Карпатського регіону

Силабус Практика

Дисципліни вибіркової компоненти

Силабус Історія Галичини

Цивіліологія

Центрально-Східна Європа у міжвоєнний період

Україна в Другій світовій війні історіографія

СРСР в політиці ЦСЄ

Силабус Сакральна історія України

Силабус побут галицької інтелігенції

Силабус Культурна антропологія

Силабус Австро-Угорщина

Історична музеологія

Енциклопедичні традиції у ХХ ст.

Джерельна база істор. наук. досл.

Syllabus. Гендерні студії на Русі ІХ-ХIV ст. ІА PhD