Кафедра всесвітньої історії

Кафедра всесвітньої історії утворена в складі історичного факультету 18 листопада 1991 р. на базі кафедри загальної історії. На той час тут працювали 11 викладачів: доктор історичних наук, професор П. С. Федорчак і 10 кандидатів історичних наук, доцентів – І. Д. Іванцев, А. В. Крюков, О. В. Марущенко, М. М. Нагорняк, І. В. Пендзей, Л. М. Правдива, М. Н. Рехтман, В. І. Сілецький, Ю. М. Томин. Восени 1991 р. кафедру очолив кандидат історичних наук, доцент М. В. Кугутяк.

З переходом на університетську систему освіти на основі кафедри всесвітньої історії 28 жовтня 1992 р. було утворено кафедру історії стародавнього світу і середніх віків (завідувач – кандидат історичних наук, професор Я. Ю. Заборовський) і кафедру нової і новітньої історії (завідувач – доктор історичних наук, професор М. В. Кугутяк).

У 1993 р. зі складу кафедри нової і новітньої історії виділилась кафедра історії словян (завідувач – доктор історичних наук, професор П. С. Федорчак). У червні 1998 р. кафедра історії стародавнього світу і середніх віків і кафедра нової і новітньої історії були об’єднанні в кафедру всесвітньої історії, яку очолив професор М. В. Кугутяк.

Станом на 2000р. на кафедрі всесвітньої історії працювало 11 викладачів: два доктори історичних наук, професори М. В. Кугутяк і Б. П. Савчук, кандидат історичних наук, професор І.Д. Іванцев та сім кандидатів історичних наук, доцентів – С. М. Борчук, В. С. Великочий, С. М. Дерев’янко, О. С. Жерноклеєв, І. В. Пендзей, М. М. Соя, Б. П. Томенчук і старший викладач І. Т. Коч кін .

У 2008 р. чисельність викладачів становить 7 осіб. Серед них: 2 професори  і 5 доцентів .

У 2013 р. штат кафедри залишився у попередньому складі.

У 2016 – 2017 н.р. на кафедрі працює 3 доктора наук, професори і 2 кандидати наук, доцент, 1 старший лаборант.

Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямів діяльності викладацького колективу кафедри всесвітньої історії. За останні 5 років діяльності кафедри викладачами опубліковано 3 монографії обсягом 42 друк. арк.

Тематика наукових досліджень викладацького колективу кафедри відповідає профілю підготовки фахівців із всесвітньої історії, тому наукова діяльність кафедри справляє значний вплив на методичне забезпечення процесу та підвищення якості підготовки фахівців спеціальності “Історія”. Інтереси науковців кафедри віддзеркалюються в тематиці курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт студентів. Апробація наукових здобутків здійснюється в процесі викладання спецкурсів, курсів за вибором та наукових семінарів.

Викладачі кафедри активно беруть участь в наукових конференціях в тому числі всеукраїнських і міжнародних. Зокрема, науковці відвідували конференції, які відбувалися в Росії за 2001 – 2008 рр. Учасниками щорічної Міжнародної міждисциплінарної конференції з юдаїки (Москва, Росія) були д.і.н., завідувач кафедри всесвітньої історії О.С. Жерноклеєв (2006 р.), професор кафедри всесвітньої історії М.М. Волощук (2004, 2005, 2008 рр.), к.і.н., асистент кафедри всесвітньої історії Л.В. Щербін (2006 р.).Професор кафедри всесвітньої історії М.М. Волощук приймав участь у міжнародній науковій конференції «Музеология – музееведение в ХХІ веке: проблемы изучения и преподавания» (2008).

При кафедрі всесвітньої історії працює аспірантура.