Силабуси вибіркових дисциплін кафедри всесвітньої історії

політика-історичної-памяті
Силабус 032 Історія мв
Силабус ІІ світ в школі
Силабус Актуальні пробл ІІ св. в.
Громадянська освіта
Силабус історія світових цивілізацій
Syllabus.-Русько-польські-відносини-ІА
Силабус Габсбурзька монархія
Силабус Держави Азії, Африки та Латинської Америки у шкільному курсі всесвітньої історії
Sylabus_Нацистський окупаційний 1941-1944 рр.Maruchenko – Копія
Sylabus_Рух Опору в Україні (1941-1944 рр.).Maruchenko
Sylabus_Україна в Другій світовійM.Maruchenko
Sylabus_Українське питання Друга світова. Maruchenko

Українське питання Друга світова

Азіатсько-Тихоокеанський регіон у міжнародних відносинах

Громадянська освіта як фактор формування загальних компетентностей

Джерела до вивчення української історії

Джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на уроках у школі

Джерелознавство історії міжнародних відносин

Інтеграційні процеси і міждержавне суперництво в Азіатсько-Тихоокеанському просторі

Історія міжнародних відносин 20-поч. 21 ст. у всесвітньо-історичному циклі шкільної програми

Історія міжнародних відносин 1945 – поч.. ХХ ст.»

Історія міжнародних відносин та геополітика наприкінці ХХ н на початку ХХІ ст. персоналії

Історія міжнародних відносин ХХ ст.

Методичні аспекти викладання нової і новітньої історії у шкільному курсі всесвітньої історії

Науковий семінар ІА

Русько-угорські відносини ІХ–XIV ст.

Силабус-Держави-Азії-Африки-та-Латинської-Америки-у-шкільному-курсі-всесвітньої-історії

Силабус-Сучасна-історіографія-українського-самостійницького-руху-в-40-х-—-50-х-рр.-ХХ-ст.-Середня-освіта-історія-014-2

Силабус-Українсько-польські-відносини-в-роки-Другої-світової-війни-історія-та-археологія-032

Теоретичні і методичні аспекти викладання історії стародавнього світу в середній школі

Україна в зарубіжних політичних доктринах і стратегіях ХХ –ХХІ ст.

Українська діаспора в країнах Західної Європи і Америки наприкінці ХІХ – початоку ХХІ ст.

Холодна війна ІА.

Холодна війна СОІ

Україна в роки Другої св в актуальні проблеми історії