Oleh  ZHERNOKLEIEV

(Олег ЖЕРНОКЛЕЄВ)

Prof., Doctor of Historical Sciences (hab., speciality “World History”)

Head of the Department of World History 

in Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukraine)

 

Vul. Shevchenka, 57,

Ivano-Frankivsk,

76018  Ukraine

 

Tel.: +38(0342)59-61-03

E-mail: oleh.zhernokleiev@pnu.edu.ua

 

Was born on April, 4, 1967 in Lviv (Ukraine).

Educational Background

 • Vasyl Stefanyk Precarpathian University, the post-graduate course in history of Ukraine, 1994
 • Ivano-Frankivsk state pedagogical institute, 5-year diploma in history and social science, 1991

 Employment History

 • Head of the Department of World History in Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2006
 • Teacher of Precarpathian university, 1997–2006
 • Research Fellow of the Institute of National Relations and Political Science of the National Academy of Sciences of Ukraine

(now – I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine), 1995–1997

Academic Degrees

 • Fedkovych Chernivtsi National University, Doctor of Historical Sciences in World History, 2007
 • Fedkovych Chernivtsi National University, Candidat of Historical Sciences in History of Ukraine, 1995

Thesis for a doctor’s degree:  “National sections of Austrian social democracy in Galicia and Bukovina (1890–1918)”.

 

Fields of Interests

 • History of the social democratic movement in Galicia and Bukovina as the parts of Austrian-Hungary
 • Ethnic and political processes in the western region of Ukraine in the first half of 20th century
 • History of Catholic Church and relations between denominations

 

Major Publications

Books

 

 1. Жерноклеєв О.С. Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890–1918 рр.). Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. 536 с.

(Oleg Zhernokleyev. National sections of Austrian social democracy in Galicia and Bukovina (1890–1918). Ivano-Frankivsk: VDV CIT, 2006. 536 p.)

 

 1. Жерноклеєв О.С. Українська соціал-демократія в Галичині: нарис історії (1899–1918). К.: Основні цінності, 2000. 168 с.

(Oleg Zhernokleyev. The Ukrainian social democracy in Galicia: a history essay (1899–1918). Kyiv: Basic Values, 2000. 168 p.)

 

 1. Жерноклеєв О.С., Райківський І.Я. Лідери західноукраїнської соціал-демократії. Політичні біографії. К.: Основні цінності, 2004. 283 с.

(Zhernokleyev O., Raykivski I. Leaders of the West Ukrainian social democracy. Political biographies. Kyiv: Basic Values, 2004. 283 p.)

 

 1. Жерноклеєв О. Третій чин. Миряни в католицьких чернечих спільнотах: нариси історії. Івано-Франківськ: Фоліант, 2014. 232 с. (другий наклад – Івано-Франківськ: Фоліант, 2015).

(Zhernokleiev, O. The Third Oder. The laity in Catholic monastic communities: Essays on history. Ivano-Frankivsk: Foliant, 2014. 232 p.; second edithion – Ivano-Frankivsk: Foliant, 2015).

 

Žernokleêv, Oleg Stanìslavovič

in Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 

Žernoklejev, Oleh S. in Österreichischen Nationalbibliothek

 

Books in coauthorship:

 1. Соборність України: історія і сучасність / За ред. В.І.Кононенка, М.В.Кугутяка. Івано-Франківськ: Плай, 1999. 85 с.
 2. Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект / Гол. ред. І.Ф.Курас, кер. авт. кол. М.І.Панчук. К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. 356 с.
 3. Прикарпатський університет: здобутки і перспективи. Івано-Франківськ: Плай, 2000. 192 с.
 4. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Історія / Кер. авт. кол. й відп. ред. О.Карпенко. Івано-Франківськ: Сіверсія, 2001. 628 с.
 5. Прикарпаття: спадщина віків / Голов. ред. М.Кугутяк. Львів: Манускрипт-Львів, 2006. 568 с.
 • Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Ілюстрована історія / Автор ідеї, гол. ред. і кер. авт. кол. М.Кугутяк. Львів–Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. 524 с.
 1. Згромадження Воплоченого Слова: чверть століття місії у світі, 1984–2009 / Автор ідеї та наук. ред. О.Жерноклеєв, гол. ред. с. М. Розп’яття Вандишева. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2009. 128 с.
 2. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область / ред. рада вид. В.Г.Кремінь (гол.) [та ін.], редкол. тому: Б.К.Остафійчук (гол.), В.І.Кононенко (відп. ред.) [та ін.]. К.: Знання України, 2010. 335 с.
 3. Покуття: Історико-етнографічний нарис / Автор ідеї та кер. авт. кол. В.Марчук, гол. ред. А.Королько. Львів: Манускрипт-Львів, 2010. 456с.
 4. Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М. Кугутяка. Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я., 2010. 336 с.
 5. Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповід. ред. професор М.Кугутяк. –

Т. 1. – Кн. 1 (1919–1929). Івано-Франківськ: КПФ “Лік”, 2012. 600 с.;

Т. 2. – Кн. 1 (1939–1945). Івано-Франківськ: КПФ «Лік», 2009. 600 с.

Кн. 2 (1945–1946). Івано-Франківськ: КПФ «Лік», 2010. 696 с.

Кн. 3 (1947–1957). Івано-Франківськ: КПФ «Лік», 2011. 768 с.

 1. Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Кер. авт. кол., гол. ред. В.Великочий. – Івано-Франківськ–Львів–Київ: Манускрипт-Львів, 2012. 584 с.
 2. Articles
 3. Havrylyshyn, P., Zhernokleiev, O., Roguski, R. (2023). The youth of Bohdan
  Hawrylyshyn (1926–1944). Historia i Świat, 12, 469–480.
  https://doi.org/10.34739/his.2023.12.30
 4. Solovka L. and Zhernokleiev O. (2022) “Escape into Creativity: Thoughts on the
  Margins of a New Work about Vasyl Stefanyk”, Journal of Vasyl Stefanyk
  Precarpathian National University, 9(2), pp. 101-106.
  DOI:  https://doi.org/10.15330/jpnu.9.2.101-106
  ( https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/6757/7050 )
 5. Zhernokleiev O. 2022. Ethnopolitical Processes in the Hutsul and Boykos Regions in
  the 1920s (On the Documents of Local Authorities of Stanislaviv Voivodeship).
  Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 8, 2 (Jun. 2022), 34-44.
  DOI: https://doi.org/10.15330/jpnu.8.2.34-44
 6. Zhernokleyev Oleg. The Roman Catholic Monastic Orders in Eastern Galicia in the
  Early 20 th Century // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.
  Vol. 4, No. 2 (2017), 34-40.