Борчук Степан Миколайович

Доктор історичних наук,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії, факультету історії, політології і міжнародних відносин.
Народився 29 жовтня 1966 року в селі Любківці, Снятинського району Івано-Франківької області.У 1984 р. закінчив Вовчківську ЗОШ і поступив на історичний факультет. З першого курсу був призваний на військову службу, яку проходив у Закавказькому військовому окрузі (1984-1986 рр.) Після повернення з військової служби продовжив навчання в Івано-Франківському державному педагогічному інституті ім. В. Стефаника, який закінчив 1991 р. Працював вчителем історії Зібранівської школи І – ІІ ступенів 1991 – 1994 роки. Працював лаборантом кафедри нової і новітньої історії 1994 – 1995 роки. Навчання в аспірантурі 1995 – 1998 роки. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Громадсько-культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича (1929-1901 рр.)» під керівництвом професора Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника Грабовецького В.В.(Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, 1999р.). Займається дослідженням творчого доробку та діяльності українських істориків та громадських діячів Галичини в ХІХ-ХХ ст.

1. Борчук С. Збірний портрет українського учасника бойових дій періоду ІІ Світової війни // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Випуск 2. Камянець-Подільськ, 2016. С.117 – 126.
2. Борчук С. Вітчизняна енциклопедистика у матеріалах українських архівів Карпатський край. 2015. №6-7. С.76 – 88.
3. Борчук С. Краєзнавча енциклопедія України – 26-томна ‘Історія міст і сіл Української РСР’ // Життя присвячене історії. Володимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина. Івано-Франківськ, 2016. С.271 293.
4. Борчук С. Передумови та підвалини створення Української Загальної Енциклопедії. Карпатський край. №8,2016. С.37 – 47.
5. Борчук С. «Енциклопедія українознавства»:підвалини та передумови написання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки: Зб. Наукових праць. Випуск 14. К., 2016. С. 88 –99.
6. Борчук С. 10-томна «Енциклопедія історії України» – новий здобуток вітчизняної науки Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки: Зб. Наукових праць. Випуск 15. К., 2016. С. 124–130.
7. Борчук С. Висвітлення та оцінки Емського указу 1876 р. в українській енциклопедистиці Наковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Випуск 4. К. 2017. С. 18 – 22.
8. Борчук С. Передумови та етапи створення ‘Енциклопедичного словника’. Українознавчі студії. Випуск 17 – 18. К. 2016 – 2017 С. 123 – 131.
9. Борчук С. Передумови та етапи створення ‘енциклопедичного словника’. Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Том 27. Камянець-Подільський, 2017. С.328 – 338.
10. Борчук С. Михайло Грушевський і українські енциклопедично-краєзнавчі проекти початку ХІХ ст. Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської конференції, присвяченої 160 від дня народження І. Франка та 150 від дня народження Михайла Грушевського. К., 2016. С. 104 – 113.
11. Борчук С. Краєзнавча енциклопедія України – 26-томна ‘Історія міст і сіл Української РСР’: підготовка та принципи написання. Проблеми формування національної правової системи України та її адаптпція до європейського права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5-6 травня 2017 р. Івано-Франківськ, 2017. С. 37 – 42.
12. Борчук С. Військова тематика на сторінках ‘Української Загальної Енциклопедії’. Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття. Міжнародна наукова конференція. Львів, 2017.
13. Борчук С. Листопадова революція 1918 р. на західноукраїнських землях та її відгомін на Снятинщині. Міжнародна науково-практична конференція ‘Другі краєзнавчі читання: історія та етнокультура’. К., 2017.
14. Борчук С. Ukrainian general encyclopedia’: from idea to its implementation. Гілея. Випуск 125 (№10) К., 2017. С. 98 – 104.
15. Борчук С. Українська загальна екнциклопедія’ 1930-х рр.: підвалини створення та її виконавці. Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. №1/ 2017 (45). 2017. С. 50 – 59.
16. Борчук С. “Енциклопедія українознавства”: мотивація виникнення, тематичне наповнення. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів. 2017. №29. С. 529 – 534.
17. Борчук С. Покуття на картах Європи XVI – XVIII ст. Покуття – край звитяг і боротьби. Матеріали науково-теоретичної конференції. Снятин, 2016. С. 17 – 33.
18. Борчук С. Українська національна революція 1917 – 1921 рр. в енциклопедичних виданнях. ХІ буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція присвячена 100-річчю української національної революції. Чернівці, 2017.
19. Борчук С. Аграрний сектор Наддніпрянської України в середині ХІХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. К, 2017. С.68 – 81.
20. Борчук С. Передумови та підвалини створення Української Загальної Енциклопедії. Карпатський край. № 8. 2016. С. 37 – 47.
21. Борчук С. Проблема українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни на сторінках енциклопедичних та бібліографічних аидань. Галичина. №28. 2016. С. 195 – 207.
22. Борчук С. 10-томна ‘енциклопедія історії України’ – новий здобуток вітчизняної науки. Гілея. – Випуск 117 (№2). К., 2017. С. 30 – 34.
23. ‘ Борчук С. Енциклопедія українознавства’: підвалини та передумови написання. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. Випуск 14. К., 2016. С. 91 – 102.
24. Борчук С. The first completed Ukrainian Encyclopedia of modern Ukrainian encyclopaedic tradition of the 20th century Danubius, XXXV – Supliment, Galati, 2017, pp. 129 – 140.
25. Борчук С. Ukrainian encyclopaedic tradition of the 20th century “Codrul Cosminului”, XXIII, 2017, No. 2, p. 275-292.
26. Борчук С. ‘Заборона українства 1876 р.’: історія оцінок та сучасне осмислення. Історія в школі. Навчально-методичний комплект з історії Вип. 9. 2018. с.50 – 52
27. Борчук С. Культурно-освітнє життя українців Городенківщини періоду ЗУНР (1918 – 1919 рр.). Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Буковинське народне віче: сто років від ідеї до реалізації». Чернівці, 1-2 листопада 2018 р. Чернівці, 2018. С. 66-78.
28. Борчук С. Українська революція 1917 – 1921 рр.: події, процеси та діячі на Волині в українській енциклопедистиці. Збірник матеріалів наукової конференції ‘Волинь у рокиукраїнської революції 1917 – 1921 рр.’. Луцьк. 2018. с. 45 – 53

У 2015 р. захистив докторську дисертацію на тему “Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження” науковий консультант док.іст.наук, професор, член-кореспондент НАН Україна Реєнт Олександр Петрович у ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. У 2018 р. отримав звання професора.
Сфера наукових досліджень: енциклопедичні традиції в Україні впродовж ХХ ст., військові конфлікти у країнах Близького Сходу ХХ ст., біографістика. Наукова діяльність проф. Борчука С.М. відбувається в рамках наукової теми досліджень кафедри всесвітньої історії.
Викладає курси «Нова історія країн Західної Європи та Америки XV – XVIII ст.», «Військові конфлікти ХХ ст.», «Енциклопедичні традиції ХХ ст.»
Автор монографій:
Громадсько-культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича (1829 – 1901 рр.). – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2009.
Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження. Івано-Франківськ, 2014. 604
Нагороджений грамотою благословення за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним народом Митрополитом Київським і всія Русі Епіфанієм 14 травня 2019 року м.Київ
Почесний краєзнавець Національної спілки краєзнавців України.
Нагороджений медаллю “День працівника освіти”.