Галич. Збірник наукових праць

Збірник наукових праць “Галич” видається в Івано-Франківську з 2016 р. Поява цього видання відбулася в рамках одного з напрямів наукової діяльності колективу Центру медієвістичних студій, що функціонує при кафедрі всесвітньої історії факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спільно з видавництвом “Лілея-НВ” (м. Івано-Франківськ). Програмними цілями видання є об’єктивне висвітлення історичного минулого міста Галича та історичної Галицької землі від епохи Середньовіччя до Новітньої доби.

Адреса редакційної колегії: 76018, Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка 57

Засновник часопису – доктор історичних наук, професор, директор Центру медієвістичних студій,  Мирослав Волощук

Головний редактор – кандидат історичних наук, вчений секретар національного заповідника “Давній Галич”, фахівець Центру медієвістичних студій, Андрій Стасюк

Відповідальний секретар часопису – доктор філософії, асистент кафедри всесвітньої історії, фахівець Центру медієвістичних студій, Остап Кардаш

Сайт видання в інтернет-мережі: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/hal_swc