Марущенко Олександр Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії

Народився 27 травня 1960 р. у м. Мукачево Закарпатської області. У 1977 р. закінчив середню школу № 12 м. Івано-Франківська. У 1977-1982 рр. навчався на історико-педагогічному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені В.С. Стефаника. Після завершення навчання у 1982-1983 і 1984-1987 рр. працював асистентом кафедри історії СРСР і УРСР Івано-Франківського педінституту.

У травні 1983 – листопаді 1984 рр. перебував на дійсній строковій службі у Збройних силах СРСР.

У 1987-1990 рр. О. Марущенко навчався в аспірантурі Історичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Кандидатську дисертацію з історіографічних проблем політичної історії України в роки Другої світової війни захистив у березні 1990 р. в спеціалізованій Вченій раді в Київському університеті.

У 1990-1999 рр. О. Марущенко працював старшим викладачем, в.о. доцента кафедри історії СРСР і УРСР, нової та новітньої історії, доцентом кафедри всесвітньої історії Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У червні 1993 р. йому було присуджене вчене звання доцента.

У 1992-1999 рр. О. Марущенко був заступником декана історичного факультету Прикарпатського університету.

У 1999-2002 рр. навчався в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, працюючи над дисертацією з історіографії історії України періоду Другої світової війни.

У 2002-2006 рр. О. Марущенко – доцент кафедри всесвітньої історії. У 2006-2020 рр. –  завідувач кафедри історіографії і джерелознавства, з 2020 р. – доцент кафедри всесвітньої історії. Викладає нормативні курси “Історія  країн Азії і Африки в нові і новітні часи” (спеціальність “Історія та археологія”, “Середня освіта (Історія)”), “Зовнішня політика країн Азії, Африки, Латинської Америки” (спеціальність “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”), вибіркові курси, присвячені історії Другої світової війни.  Здійснює наукове керівництво написанням кандидатських дисертацій, бакалаврських і магістерських робіт.

Сфера наукових інтересів – історіографія історії України періоду Другої світової війни. Автор понад 100 наукових праць з цієї проблематики. Входив до складу робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Був відповідальним секретарем і членом оргкомітету низки міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, відповідальним секретарем і членом редколегії всеукраїнського наукового і культурно-просвітнього краєзнавчого часопису “Галичина”, входив до колективу упорядників багатотомного видання “Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті: Документи і матеріали”. У 2003-2008 рр. був членом спеціалізованої вченої ради К.20.051.05 для захисту кандидатських дисертацій з історії України і етнології в Прикарпатському національному університеті. Член Вченої ради факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Член Наукового товариства ім. Шевченка, член Національної спілки краєзнавців України.

Неодноразово був головою журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої Академії Наук, експертом-консультантом шкільних обласних олімпіад з історії, громадським спостерігачем за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

У 2010-2012, 2014-2016, 2018-2019 рр. працював головою Державної екзаменаційної комісії на спеціальностях «Документознавство та інформаційна
діяльність» та «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Нагороди

Нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” (2005).

21 cічня 2020 р. відповідно до Указу Президента України №18/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України» йому присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.

Грамота Івано-Франківської обласної ради (2021 р.)
Ювілейна відзнака Івано-Франківської обласної ради «130 років Євгену Коновальцю» (2021 р.)
Ювілейна відзнака міського голови м.Івано-Франківська «80 років УПА» (2022 р.)
Почесна грамота Національної спілки краєзнавців України (2022 р.)

Публікації

Лисенко О.Є., Марущенко О.В. Православна церква як інструмент гібридної війни Російської Федерації проти України //Сторінки воєнної історії України. 2023.Ч.27. С.167-189.

Марущенко О.В. Го Можо. Латтимор, Оуен. Рейшауер, Едвін. Сима Цянь. Фань Веньлань. Фербенк, Джон Кінг// Філософія історії: енцикл. словник – довідник. К.: Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2023. С.74-75, 187-188, 277-279, 295-297, 325-326, 330-332.

Реєнт О.П., Марущенко О.В. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923: Енциклопедія: У 4 т. //Український історичний журнал. 2022. Число 1.С. 220-226.

Марущенко О.В. Радянський рух Опору в Україні у 1941-1944 рр. у сучасному історіографічному дискурсі //Олександр Карпенко – історик Української революції: до 100-річчя від дня народження:колективна монографія. Івано-Франківськ: ПНУ імені Василя Стефаника, 2022. С.274-281.

Марущенко О.В. Українська історіографія Другої світової війни: тенденції та перспективи розвитку // Історія в рідній школі: науково-методичний журнал. 2022. № 2-3. Березень-червень. С.5-8.

Кугутяк М., Марущенко О., Цепенда І. Передмова // Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення ЗУНР. Том І. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 8-14.

Kentij A., Lysenko O., Maruscenko O. U odnju Drugoga svjetskog rata i oslobodilackih napora OUN i UPA (od 1939 do sredine 1950-ih) // Prikarpatska Galicija. Zagreb, 2017.S. 89-114.

Марущенко О.В. Сучасна вітчизняна історіографія українського самостійницького руху першої половини 1940-х рр..: стан і перспективи наукового пошуку // Галичина. 2017. Ч.29. С.280-285.

Марущенко О.В. Сучасна українська історіографія про початок німецько-радянської війни 1941-1945 рр. //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія; Історія. Тернопіль, 2016. Вип. 2. Част. 2. С. 67-71.

Марущенко О.В. Сучасна українська історіографія про «геноцидну» інтерпретацію Волинської трагедії 1943 р.// Галичина. 2016. Ч.28. С. 178-181.

Марущенко О.В. Українсько-польське протистояння 1943 р. на Волині: проблеми і перспективи наукових досліджень // Spheres of Culture. Volume XI. Lublin. 2015. S. 385-393.

Марущенко О.В. Коное Фумімаро. Хаменеї Сейед Алі Хосейні. Цзян Цземінь // Історія політичної думки: навч.енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. Львів: Новий світ-2000, 2014. С.326-328, 674-676, 690-692.

Марущенко О.В. Суворов Віктор // Енциклопедія історії України. К.: Наукова думка, 2012. Т.9. С. 886-887.
Лисенко О.Є., Марущенко О.В. Друга світова війна як науковий і суспільний феномен // Галичина. 2012. Ч. 20-21. С.282- 289.

Марущенко О.В.Волинська трагедія 1943 року в сучасній українській історіографії // Ї: незалежний культурологічний часопис. 2013. № 74. С. 148-155.

Марущенко О.В. Відображення Волинської трагедії в історичні пам’яті польського й українського народів:Монографія. К.: ДП НВЦ «Пріорітети», 2013 (у співавторстві).

Марущенко О.В. Цінне дослідження з історії українського національно-визвольного руху 30-х-50-х рр.. ХХ ст.: Рец. на: Патриляк І.К. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939-1960 рр.): Монографія / Центр дослідження визвольного руху. Львів: Часопис, 2012. 592 с. // Галичина. 2013. Ч. 22-23. С. 560-571.

Марущенко О.В. Основні тенденції сучасної вітчизняної історіографії Другої світової війни // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. К.: Наукова думка, 2010. Кн. 1. С. 83-142.

Марущенко О.В. Новітня українська історіографія історії Другої світової війни // Вісник Київського університету. Серія: Історія. К., 2000. Вип. 46. С.73-79.