Силабуси навчальних дисциплін

Список силабусів дисциплін, які читаються викладачами кафедри всесвітньої історії  на спеціальності 014 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр”, ОР “Магістр” і ОНР “Доктор філософії”

Історія стародавніх цивілізацій

Історія античних цивілізацій

Історія стародавнього світу

Етнополітичні та етноконфесійні процеси в Австро-Угорщині (1867-1918 рр.)

Актуальні проблеми історії Європи та світу

Історіографія всесвітньої історії

Історія країн Західної Європи і Америки (ХІХ – початок ХХ ст.)

Історія світової цивілізації

Габсбурзька монархія етносоціальний розвиток, суспільно-політичні процеси, міжнародний контекст

Громадянська освіта

Методика викладання громадянської освіти в школі

Політика історичної пам’яті в країнах Західної Європи

Історія Середніх віків (V-XV ст.) ІА

Історія Середніх віків.

Середньовічна Церква в Центрально-Східній Європі VII–ХІ ст.: вибрані аспекти – 014 Середня освіта (Історія)

Середньовічна Церква в Центрально-Східній Європі VII – XI ст.: вибрані аспекти – 032 Iсторія та археологія

Королі та королівство Русі (ХІ)ХІІІ–XV ст.

Методика підготовки і написання дисертаційної роботи з історії. PhD

Міграційні процеси й міжнародні відносини доби Середньовіччя. ІА PhD

Міжнародні відносини V-XVII ст. європейський вимір.

Русько-польські відносини

Русько-угорські відносини ІХ-ХIV. СОІ

Русько-угорські історичні звязки доби Середньовіччя

Русько-чеські відносини ІХ–XIV ст.

Ґендерні студії з історії Русі ІХ-ХIV ст.

Джерела до української історії

Королі та королівство Русі (ХІ)ХІІІ–XV ст. ІА

Зброєзнавство і уніформістика на уроках історії

Націоналізм, лібералізм

Основи зброєзнавства і уніформістики

Історіографія теорія і методологія

Історія країн Західної Європи і Америки (ХV – ХVІІІ ст.)

Історія міжнародних відносин друга половина XVII – початку ХХ ст. 014 СОІ.

Історія міжнародних відносин та геополітика. Персоналії. 014 СОІ.

Нова історія країн Західної Європи і Америки (ХVІ – ХІХ ст.). 014 СОІ.

Історія міжнародних відносин ХХ-поч. ХХІ ст. у всесвітньо-історичному циклі

Історія країн Західної Європи і Америки ХХ- поч. ХХІ ст. СОІ

Історія країн Західної Європи і Америки ХХ- поч. ХХІ ст. Історія та археологія.

Холодна війна локальні конфлікти

Джерела з історії міжнародних відносин нового і новітнього часу на уроках у школі

Джерелознавство історії міжнародних відносин

Методичні аспекти викладання нової і новітньої історії у шкільному курсі всесвітньої історії

Історія міжнародних відносин ХХ ст.

Актуальні проблеми історії Другої світової війни

Історія країн Азії і Африки в нові і новітні часи

Україна в роки Другої світової війни актуальні проблеми історії

Актуальні проблеми історії Другої світової війни український дискурсі

 Контроверсійні питання з історії Другої світової війни в шкільному курсі

Енциклопедчні традиції у ХХ ст.

 Історія міжнародних відносин друга половина XVII – початку ХХ ст. 032 ІА. ОР Бакалавр.

 

Історія міжнародних відносин та геополітика. Персоналії. 032 ІА. ОР Бакалавр.