Довган Юрій Любомирович

Довган Юрій Любомирович – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент, фахівець зі спеціальних історичних дисциплін, мілітаристики, уніформістики.

Народився 11 вересня 1978 р. у м. Івано-Франківську. Закінчив середню школу 1995 року і тоді ж вступив на історичний факультет Прикарпатського університету. По закінченні навчання ПНУ ім. Василя Стефаника здобув ступінь магістра історії у 2000 році. У 2000-2003 рр. навчався в магістратурі цього ж ВУЗу.

В серпні-вересні 2003 року відбув у наукове відрядження у філії українського Католицького університету ім. святого Климента-папи у м. Лондоні, Велика Британія. У травні 2006 року в стінах КНУ ім. Т. Г. Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зовнішня політика Франції, Великої Британії та США щодо національної державності України в 1917-1920 рр. у вітчизняній та українській зарубіжній історіографіях» за спеціальністю 07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Сфера наукових зацікавлень: військова історія, уніформістика, зброєзнавство, історія воєн, історіографія.

Неодноразово брав участь у міжнародних конференціях у Кракові, Плзені, Вільнюсі, Мінську, Івано-Франківську у рамках конференції Colloqvika Russica.

 

Найважливіші праці:

Довган Ю.Л. Озброєння галицьких воїнів у ХІІ ст.: загальна характеристика. // Principalities in Lands of Galicia and Volhynia in International Relations in the 11th – 14th Centuries / ed. V. Nagirnyy. – Krakow, 2012. – P. 71-79.

Довган Ю.Л. Дослідження українського питання на Паризькій мирній конференції в українській історіографії // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2014. – Вип. 82 (№ 3). – С. 119-124.

Довган Ю.Л. Дипломатичні зв’язки представників УНР і ЗУНР з державами-переможницями на останньому етапі національно-визвольних змагань (серпень 1919 р. – листопада 1920 р.): історіографія проблеми   // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2014. – Вип. 90 (№ 11). – С. 122-127.

Довган Ю. Л. Збройні сили ЗУНР (у співавторстві з М.Р.Литвином)./ЗУНР: 1918 – 1923: Ілюстрована історія.  Львів – Івано-Франківськ -Манускрипт. – Львів, 2008. – С. 276

Довган Ю. Л. Гуцульські бойові формування (1848-1920) // Україна, Галичина, Гуцульщина: історія, політика, культура. Збірник статей та повідомлень наукової конференції з міжнародною участю / Упор. І. Монолатій. – Коломия: Вік, 2009. – С. 58-62.

Довган Ю. Л. Зовнішня політика Великобританії стосовно ЗУНР у вітчизняних джерелах та історіографії Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2001. – № 7. – С. 159-163.

Довган Ю. Л. Політика Великобританії в загальноукраїнському і галицькому питаннях напередодні і під час Першої світової війни Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2002. – № 8. – С. 187-196.

Довган Ю. Л. Участь Великобританії у вирішенні польсько-українського конфлікту в Галичині у 1918-1919 рр. Вісник Прикарпатсь-кого університету. Серія: історія. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. 7. – С. 154-163.

Довган Ю. Л. Британська активність у Східній Галичині під час українсько-польського протистояння  у 1919-1920 рр. Україна соборна. Збірник наукових статей. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 2. – С. 326-336.

Довган Ю. Л. Бойовий одяг Українського Легіону в роки Першої світової війни Лицарі рідного краю: січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття. Матеріали Всеукраїнсь-кої науково-теоретичної конференції / Упор. І. Монолатій. – Коломия: Вік, 2007. – С. 238-244.

Довган Ю. Л. Українські січові стрільці – лицарі рідного краю Коломия: Вік, 2007. – 216 с.; авторські с. 49-62.

Довган Ю. Л. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Ілюстрована історія. Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. – 526 с.; авторські с. 276-290.

Довган Ю. Л. Гуцульські бойові формування (1848-1920) Україна, Галичина, Гуцульщина: історія, політика, культура. Збірник статей та повідомлень наукової конференції з міжнародною участю / Упор. І. Монолатій. – Коломия: Вік, 2009. –С. 58-62.

Довган Ю. Л. Форма, спорядження та амуніція УПА Воєнна історія Галичини та Закарпаття: науковий збірник. – Львів, 2010. – С. 450-454.

Довган Ю. Л. Румунські війська у битві за Одесу (14 серпня – 16 жовтня 1941 р.) Воєнна історія Північного Причорномо-р’я та Таврії. Збірник наукових праць. – Київ, 2011. – С. 426-431.

Довган Ю. Л. Дослідження українського питання на Паризькій мирній конференції в українській історіографії Гілея: науковий вісник. – Київ, 2014. – Вип. 82 (№ 3). – С. 119-124.

Довган Ю. Л. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 – січні 1918 рр. у вітчизняній історіографії Схід. – Донецьк, 2005. – № 6 (72). – С. 86-89.

Довган Ю. Л. Галущинський Іван//Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія : до 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А-Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. 688 с. — С. 335

Довган Ю. Л. Букшований Осип//Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія : до 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А-Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. 688 с. — С. 208-209