Борчук Степан Миколайович

Доктор історичних наук,

професор

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії, факультету історії, політології і міжнародних відносин.
Народився 29 жовтня 1966 року в селі Любківці, Снятинського району Івано-Франківької області.У 1984 р. закінчив Вовчківську ЗОШ і поступив на історичний факультет. З першого курсу був призваний на військову службу, яку проходив у Закавказькому військовому окрузі (1984-1986 рр.) Після повернення з військової служби продовжив навчання в Івано-Франківському державному педагогічному інституті ім. В. Стефаника, який закінчив 1991 р. Працював вчителем історії Зібранівської школи І – ІІ ступенів 1991 – 1994 роки. Працював лаборантом кафедри нової і новітньої історії 1994 – 1995 роки. Навчання в аспірантурі 1995 – 1998 роки. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Громадсько-культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича (1929-1901 рр.)» під керівництвом професора Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника Грабовецького В.В.(Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, 1999р.). Займається дослідженням творчого доробку та діяльності українських істориків та громадських діячів Галичини в ХІХ-ХХ ст.

1. Борчук С. Збірний портрет українського учасника бойових дій періоду ІІ Світової війни // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Випуск 2. Камянець-Подільськ, 2016. С.117 – 126.
2. Борчук С. Вітчизняна енциклопедистика у матеріалах українських архівів Карпатський край. 2015. №6-7. С.76 – 88.
3. Борчук С. Краєзнавча енциклопедія України – 26-томна ‘Історія міст і сіл Української РСР’ // Життя присвячене історії. Володимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина. Івано-Франківськ, 2016. С.271 293.
4. Борчук С. Передумови та підвалини створення Української Загальної Енциклопедії. Карпатський край. №8,2016. С.37 – 47.
5. Борчук С. «Енциклопедія українознавства»:підвалини та передумови написання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки: Зб. Наукових праць. Випуск 14. К., 2016. С. 88 –99.
6. Борчук С. 10-томна «Енциклопедія історії України» – новий здобуток вітчизняної науки Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки: Зб. Наукових праць. Випуск 15. К., 2016. С. 124–130.
7. Борчук С. Висвітлення та оцінки Емського указу 1876 р. в українській енциклопедистиці Наковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Випуск 4. К. 2017. С. 18 – 22.
8. Борчук С. Передумови та етапи створення ‘Енциклопедичного словника’. Українознавчі студії. Випуск 17 – 18. К. 2016 – 2017 С. 123 – 131.
9. Борчук С. Передумови та етапи створення ‘енциклопедичного словника’. Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Том 27. Камянець-Подільський, 2017. С.328 – 338.
10. Борчук С. Михайло Грушевський і українські енциклопедично-краєзнавчі проекти початку ХІХ ст. Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської конференції, присвяченої 160 від дня народження І. Франка та 150 від дня народження Михайла Грушевського. К., 2016. С. 104 – 113.
11. Борчук С. Краєзнавча енциклопедія України – 26-томна ‘Історія міст і сіл Української РСР’: підготовка та принципи написання. Проблеми формування національної правової системи України та її адаптпція до європейського права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5-6 травня 2017 р. Івано-Франківськ, 2017. С. 37 – 42.
12. Борчук С. Військова тематика на сторінках ‘Української Загальної Енциклопедії’. Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття. Міжнародна наукова конференція. Львів, 2017.
13. Борчук С. Листопадова революція 1918 р. на західноукраїнських землях та її відгомін на Снятинщині. Міжнародна науково-практична конференція ‘Другі краєзнавчі читання: історія та етнокультура’. К., 2017.
14. Борчук С. Ukrainian general encyclopedia’: from idea to its implementation. Гілея. Випуск 125 (№10) К., 2017. С. 98 – 104.
15. Борчук С. Українська загальна екнциклопедія’ 1930-х рр.: підвалини створення та її виконавці. Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. №1/ 2017 (45). 2017. С. 50 – 59.
16. Борчук С. “Енциклопедія українознавства”: мотивація виникнення, тематичне наповнення. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів. 2017. №29. С. 529 – 534.
17. Борчук С. Покуття на картах Європи XVI – XVIII ст. Покуття – край звитяг і боротьби. Матеріали науково-теоретичної конференції. Снятин, 2016. С. 17 – 33.
18. Борчук С. Українська національна революція 1917 – 1921 рр. в енциклопедичних виданнях. ХІ буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція присвячена 100-річчю української національної революції. Чернівці, 2017.
19. Борчук С. Аграрний сектор Наддніпрянської України в середині ХІХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. К, 2017. С.68 – 81.
20. Борчук С. Передумови та підвалини створення Української Загальної Енциклопедії. Карпатський край. № 8. 2016. С. 37 – 47.
21. Борчук С. Проблема українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни на сторінках енциклопедичних та бібліографічних аидань. Галичина. №28. 2016. С. 195 – 207.
22. Борчук С. 10-томна ‘енциклопедія історії України’ – новий здобуток вітчизняної науки. Гілея. – Випуск 117 (№2). К., 2017. С. 30 – 34.
23. ‘ Борчук С. Енциклопедія українознавства’: підвалини та передумови написання. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. Випуск 14. К., 2016. С. 91 – 102.
24. Борчук С. The first completed Ukrainian Encyclopedia of modern Ukrainian encyclopaedic tradition of the 20th century Danubius, XXXV – Supliment, Galati, 2017, pp. 129 – 140.
25. Борчук С. Ukrainian encyclopaedic tradition of the 20th century “Codrul Cosminului”, XXIII, 2017, No. 2, p. 275-292.
26. Борчук С. ‘Заборона українства 1876 р.’: історія оцінок та сучасне осмислення. Історія в школі. Навчально-методичний комплект з історії Вип. 9. 2018. с.50 – 52
27. Борчук С. Культурно-освітнє життя українців Городенківщини періоду ЗУНР (1918 – 1919 рр.). Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Буковинське народне віче: сто років від ідеї до реалізації». Чернівці, 1-2 листопада 2018 р. Чернівці, 2018. С. 66-78.
28. Борчук С. Українська революція 1917 – 1921 рр.: події, процеси та діячі на Волині в українській енциклопедистиці. Збірник матеріалів наукової конференції ‘Волинь у рокиукраїнської революції 1917 – 1921 рр.’. Луцьк. 2018. с. 45 – 53.

29. Borchuk S., Khytrovska Yu. History of Relations of Masonry and Russian Orthodox Church in the Late Eighteenth –Early Twentieth Centuries. Український історичний журнал. 2019. С. 118–133. URL: http://surl.li/pxwhp Web of
Science
30. Borchuk S. Ukrainian encyclopaedic tradition of the 20th century. Codrul Cosminului. 2020. Vol. 23. No 2. P. 275–293. URL: http://codrulcosminului.usv.ro/page23_2e.html Scopus
31. Borchuk S., Korolko A., Reient A. Accession of part of Eastern Galicia to Romania in 1919: military and political aspects. Codrul Cosminului. 2020. Vol. 26. No 1. P. 169–187. URL:  http://codrulcosminului.usv.ro/26_1.html Scopus
32. Borchuk S., Koliada I., Korolko A. Orthodox Clergy and Subject Special Purposes of the Russian Empire: Forms and Features of Interaction Codrul Cosminului. 2021. Vol. 27. No 1. P. 27–47. URL:  http://codrulcosminului.usv.ro/27_1.html
Scopus
33. Борчук С., Коляда І., Куцик Р. Антиросійський наратив у брошурах Союзу Визволення України: критика імперських ідеологем та міфотворення (1915–1916 рр.). Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис
Галичина. 2021. Ч. 34. С. 51–68.
34 Борчук С., Санкович М. Колективізація на Прикарпатті у період другої радянізації західноукраїнських земель. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія. Чернівці :
Чернівецький університет, 2021. № 2. С. 106–112.
35. Борчук С., Лизень Є. Миротворча місія Антанти під головуванням Ж. Бартелемі (20 лютого – 3 березня 1919 р.). Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. 2022. № 1. С. 150–161.
36. Коляда І.А., Борчук С.М., Камбалова Я.М., Дрогомирецька Л.Р. Створення історичних уявлень у здобувачів освіти про князя Данила Романовчиа на уроках історії України у 7 класі: роль естетичних засобів навчання у
формуванні культурної компетентності. Вісник Аграрної історії. Науковий журнал. К., 2022. Вип. 39–42. С. 26–40.
37. Борчук С., Санкович М. Науково-дослідницька робота у ЗЗСО в умовах російсько-української війни (2014–2022 рр.): парадигма національно-патріотичного виховання. Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2023. Вип. 14: На пошану доктора історичних наук, професора Сергія Копилова. С. 142–149.

38.Борчук С., Коляда І., Косович В. Конципієнт Іван Семанюк (Марко Черемшина): фахово-професійне становлення адвоката в Австро-Угорській імперії // Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza / red. nauk. E. Skorupska-Raczyńska, H. Uchto. Gorzów Welkopolski, 2023. Tom X. С. 149–167.

 

Монографії

1. Борчук С., Коляда І., Ільницький І., Шубер О. «Останній великий шляхетний король» Ян ІІІ Собєський: людина, політик, полководець. Київ, 2023. 109 с.
2. Борчук С., Коляда І,, Куцик Р., Ільницький І. «Богом даний і Правдивий» Євген Коновалець: людина, політик, сім’янин. Київ, 2023. 104 с.
3. Борчук С. М., Коляда І. А., Дрогомирецька Л. Р., Лизень Є. В. УНР і польсько-радянська війна 1919–1921 рр. Київ, 2023. 109 с.

4. Борчук С., Коляда І., Лизень Є., Дрогомирецька Л. Директорія УНР. Харків : Фоліо, 2022. 127 с.
5. «Бетховен покутського села». Василь Стефаник. Біографічний нарис / В. Ткаченко, І. Коляда, І. Ткаченко, С. Борчук, І. Ільницький, І. Юрчук / Заг. ред. І. Коляда. Івано-Франківськ : Фоліант, 2022. 388 с.
6. «Доктор хлопістики». Лесь Мартович. Біографічний нарис / В. Ткаченко, І. Коляда, І. Ткаченко, С. Борчук, А. Королько У. Данильчик / Заг. ред. І. Коляда. Івано-Франківськ : Фоліант, 2022. 232 с.
7. Борчук С.М., Коляда І.А., Ільницький І.В. Іван Богун. Харків : Фоліо, 2021. 126 c.
8. Борчук С.М., Коляда І.А., Лизень Є.В. Українські землі під польською владою. 1919–1939 роки. Харків : Фоліо, 2021. 125 c.
9. «Звитягою і пером уславлені. Гетьмани України». Художньо-літературний образ. Книга читання для здобувачів освіти основної школи. Навчально-методичне видання. Частина перша / автори-упорядники Коляда І.А., Борчук С.М., Загребельна Н.І., Дрогомирецька Л.Р., Королько А.З., Засипко М.В., Ільницький І.В., Санкович М.В., Воротняк І.Ю. Київ, 2020. 416 с.

1) Борчук С., Санкович М. Науково-дослідницька робота у ЗЗСО в умовах російсько-української війни
(2014–2022 рр.): парадигма національно-патріотичного виховання. Проблеми дидактики історії: збірник наукових
праць. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2023.
Вип. 14: На пошану доктора історичних наук, професора Сергія Копилова. С. 142–149.
2) Борчук С., Коляда І., Романенко В. Формування історичної пам’яті у здобувачів освіти засобами сучасного
кіномистецтва. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал. Суми :
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. Вип. 11. С. 19–24.
3) Борчук С., Дрогомирецька Л. Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї 6 клас. Історія в рідній школі.
Науково-методичний журнал. 2022. № 2–3. С. 38–42.
4) Борчук С., Санкович М. Урок історії в інклюзивному класі: від задуму до втілення (з досвіду Яблуницького
ліцею Івано-Франківської області). Історія в рідній школі. Науково-методичний журнал. 2022. № 4–5 (235).
Липень–жовтень. С. 46–50.
5) Борчук С., Санкович М. Педагогічні умови ефективного використання кооперативного навчання у процесі
вивчення історії України. Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С. Копилов [голова,
наук. ред.] та ін.]. Кам’янець-Подільський, 2022. Вип. 13: На пошану доктора історичних наук, професора Валерія
Степанкова. С. 154–162.
6) Борчук С., Марушенко О. За Україну, за її волю. Звитяжний чин Української повстанської армії у вітчизняному
історіографічному дискурсі. Історія в рідній школі. Науково-методичний журнал. 2022. № 6 (грудень). С. 7–10.
7) Борчук С., Коляда І., Куцик Р. Антиросійський наратив у брошурах Союзу Визволення України: критика
імперських ідеологем та міфотворення (195–1916 рр.). Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий
часопис. 2021. Вип. 34. С. 51–68.
8) Борчук С., Дрогомирецька Л. Використання технології кооперативного навчання під час проведення уроку із
всесвітньої історії в 11 класі. Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць / [редкол.: С. Копилов (голова,
наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
2021. Вип. 12. С. 121–128.

9) Борчук С., Коляда І. Проектування змісту історичної освіти у новій українській школі: ціннісний підхід. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін. 2021. № 1(9). С. 128–131.
Борчук С., Плекан Ю. Засновник Української радикальної партії – Северин Данилович у спогадах дочки Євгенії. Краєзнавство. Науковий журнал. 2020. № 1–4. С. 76–82.
10) Borchuk S., Zasypko Ma. ZUNR (West Ukrainian People’s Republic) in encyclopaedic editions. Україна: культурна
спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. Вип. 32. С. 238–247.
11) Борчук С., Коляда І. Степан Бандера: кохання, родина. Штрихи до портрета: науково-популярний нарис. До
110-річчя від дня народження та 60-річчя трагічної загибелі. Історія в рідній школі. 2019. № 3. С. 26–30.
12) Борчук С., Королько А. Громадсько-політична діяльність Гната Мартинця в період ЗУНР (1918–1919).
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки.
2019. № 5 (389). С. 35–48.
13) Борчук С., Лисенко О. Етноконфесійний простір України періоду Другої світової війни в енциклопедичному
форматі. Сторінки воєнної історії України. 2019. Вип. 22. С. 6–32.

У 2015 р. захистив докторську дисертацію на тему “Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження” науковий консультант док.іст.наук, професор, член-кореспондент НАН Україна Реєнт Олександр Петрович у ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. У 2018 р. отримав звання професора.
Сфера наукових досліджень: енциклопедичні традиції в Україні впродовж ХХ ст., військові конфлікти у країнах Близького Сходу ХХ ст., біографістика. Наукова діяльність проф. Борчука С.М. відбувається в рамках наукової теми досліджень кафедри всесвітньої історії.
Викладає курси «Нова історія країн Західної Європи та Америки XV – XVIII ст.», «Військові конфлікти ХХ ст.», «Енциклопедичні традиції ХХ ст.»

Член редакційної колегії фахових наукових журналів:
1. «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Історія». Чернівці :
Чернівецький університет (з 2019 р.)
2. «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність». Львів: Інститут українознавства НАН
України (з 2020 р.)
3. «Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис». Івано-Франківськ: Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника (з 2017 р.).
Автор монографій:
Громадсько-культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича (1829 – 1901 рр.). – Івано-Франківськ: ЦІТ, 2009.
Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження. Івано-Франківськ, 2014. 604
Нагороджений грамотою благословення за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним народом Митрополитом Київським і всія Русі Епіфанієм 14 травня 2019 року м.Київ
Почесний краєзнавець Національної спілки краєзнавців України.
Нагороджений медаллю “День працівника освіти”.

Лауреат Всеукраїнської історико-краєзнавчої премії імені Петра Тронька НСКУ (2021).
Почесний краєзнавець Національної спілки краєзнавців України.