Бурачок Лілія Василівна

Кандидатка історичних наук

Доцентка

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилась 1 квітня 1962 р. у смт. Верховина Верховинського району Івано-Франківської області. У 1970-1978 рр. навчалась у Верховинській середній школі-інтернаті. 1978-1982 рр. – в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського (спеціальність «скрипка»), після закінчення якого працювала у Верховинській музичній школі.

З 1986 до 1991 р. навчалася в Івано-Франківському державному педагогічному інституті імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія і суспільствознавство». У 1983-2001 рр. працювала лаборантом, старшим лаборантом на кафедрі нової і новітньої історії та кафедрі всесвітньої історії Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. З 2001 р. – асистент кафедри всесвітньої історії. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883-1940)» (спеціальність «Історія України», науковий керівник  доктор історичних наук, професор М. Кугутяк).

Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883-1940 рр.). – Івано-Франківськ, 2008. – 168 с.; Діяльність Осипа Назарука в урядах ЗУНР та УНР // Україна Соборна: Збірник наукових статей. – К., 2005. – Вип. 2. – Ч. ІІІ. – С. 303-309; Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука в роки Першої світової війни // Схід. – 2007. – № 6. – С. 49-53; Участь Осипа Назарука у консолідаційних процесах українського політичного табору (1930-ті рр.) // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2007–2008. – № 8–9. – С. 338–349; Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923: Ілюстрована історія / Автор ідеї, гол. ред. і кер. авт. кол. М. Кугутяк. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – 524 с. (у співавт.) Осип Назарук // Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; гол. ред. Я. Ісаєвич; упоряд.: М. Литвин, І. Патер, І. Соляр. – Львів, 2009. – С. 193-217; Участь українських миротворців у місіях ООН у Таджикистані // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2015. – №26. – С. 75-86; Зовнішня політика ФРН післявоєнного періоду // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Івано-Франківськ, 2017. С. 54-59; Президентство Джона Кеннеді в світлі американських джерел та історіографії. Гілея. 2018. №138. С. 69-77; Державотворча діяльність Осипа Назарука в уряді ЗУНР // Галичина – 2019. – №. – С.; Енциклопедія ЗУНР.

Лизень Є.В., Бурачок Л.В. “Економічне диво” у ФРН (1949-1963 рр.) : монографія. Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. 132 с.

З 2008 року доцент кафедри всесвітньої історії Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Викладає нормативні курси «Новітня історія країн Західної Європи та Америки ХХ-ХХІ ст.», «Всесвітня історія ХХ-ХХІ ст.», спецкурси «Холодна війна: локальні конфлікти», «Джерелознавсто історії міжнародних відносин ХVIII – ХХІ ст.».

З 2006 року член журі науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України, член Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, академнаставник.

Автор понад 50 наукових праць. Брала активну участь у роботі понад 20 міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій. Займається дослідженням постатей відомих громадсько-політичних діячів Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст., їх державотворчою діяльністю, а також історією країн Західної Європи та Америки ХХ ст.