Кардаш Остап Назарович

 

Доктор філософії з історії та археології, асистент кафедри всесвітньої історії, провідний фахівець Центру медієвістичних студій

     Народився 15 травня 1994 р. у селі Хриплин Івано-Франківської міськради Івано-Франківської області. Після закінчення Івано-Франківської спеціалізованої школи № 11 у 2012 р. вступив до Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, який у 2016 р. закінчив з відзнакою за спеціальністю «Історія». У 2016–2018 рр. навчався в магістратурі Факультету історії, політології і міжнародних відносин вищезгаданого університету за спеціальністю «Історія та археологія». Впродовж 2018–2022 р. – аспірант кафедри всесвітньої історії. У грудні 2015 р. на громадських засадах долучився до колективу Центру медієвістичних студій, заснованого доктором історичних наук, професором М. М. Волощуком при кафедрі всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

         З жовтня 2022 р. працює на посаді асистента кафедри всесвітньої історії, а з 19 березня 2024 р. займає посаду провідного фахівця Центру медієвістичних студій, який функціонує при згаданій кафедрі.

         12 січня 2024 р. у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія на тему «Латинська та кирило-мефодіївська церковні традиції ІХ–ХІ ст.: східний фронтир канонічного протистояння».

         З 2018 р. – відповідальний секретар студентського наукового часопису «Студентські історичні зошити».

         З 2023 р. – відповідальний секретар наукового видання «Галич. Збірник наукових праць».

         Досліджує християнізаційні процеси та церковно-релігійні міжконфесійні відносини у країнах Центрально-Східної Європи упродовж VIII–ХІ ст., становлення і трансформацію фронтиру канонічного протистояння латинської та кирило-мефодіївської церковних традицій впродовж ІХ–ХІ ст. До сфери наукових інтересів входить також вивчення русько-німецьких політичних та дипломатичних зв’язків Х–ХІ ст., кирило-мефодіївської традиції в історичній пам’яті та церковній практиці центральноєвропейських країн ХІІ–ХVI ст.

      Основні публікації

 1. Кардаш О. Проблема поширення церковної юрисдикції Магдебурзького архієпископства на землі Рюриковичів у другій половині Х століття у світлі німецьких латиномовних хронік і анналів // Colloquia Rusica. Серія 1. Т. 8 : Релігії та вірування Русі (ІХ–XVI ст.). Матеріали VIII-ї Міжнародної наукової конференції / [за ред. В. Нагірного]. Львів, 15–18 листопада 2017 р. Краків : Historia Jagiellonica, 2018. – С. 47–58.
 2. Кардаш О. Проблема розмежування місіонерських сфер впливу латинських церковних діоцезів на пост-аварському просторі першої половини ІХ ст. // Українсько-угорські етюди. 2019. Вип. 3. С. 7–
 3. Кардаш О. Протистояння баварської та кирило-мефодіївської християнських місій на землях династії Моймировичів другої половини ІХ ст. // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопиc. 2019. Ч. 31. С. 64–80.
 4. Кардаш О. “ex paganis christianos esse patravit”: Кого відправився християнізувати нітранський єпископ Віхінг? // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис [гол. ред. М. М. Волощук]. Ч. 33. С. 7–26.
 5. Kardash O. An Attempt at Delineation of the Eastern Missionary Route of the Clergy of Passau on the Lands of the Post-Avar Danube Region During the First Half of the 9th Century // Konštatínove listy. Volume 13. Issue 2. P. 3–21.
 6. Кардаш О. Каролінзькі земельні дарування Баварській Церкві як засіб колонізаційного та місіонерського освоєння «Молодшої Європи» (перша половина – середина ІХ ст.). Частина 1. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2021. Ч. 34. С. 7–22.
 7. Кардаш О. Каролінзькі земельні дарування Баварській Церкві як засіб колонізаційного та місіонерського освоєння «Молодшої Європи» (перша половина – середина ІХ ст.). Частина 2. // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2022. Ч. 35. С. 11–23.
 8. Кардаш О. Хто відправив «legatos Ruscorum» на Кведлінбурзький з’їзд 973 р. // Colloquia Russica. Seria I. T. 10 : Dyplomacja Rusi Średniowiecznej (X–XVI w.). Meteriały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Kraków, 9–11 października 2019. / [red. V. Nagirnyy]. Kraków : Historia Jagiellonica, 2021. S. 75–85.
 9. Кардаш О. «И иномоу бєщинью оучахоу»: Неортодоксальні складові канонічного протистояння кирило‑мефодіївської та латинської церковних традицій у світлі «Житія Константина‑Філософа» другої половини ІХ ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць. 2022. Вип. 10. С. 310–332.

      Рецензії

 1. Simon Malmenvall. Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. – Ljubljana : Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2019. – 313 s. [Симон Малменвалл. Культура Київської Русі та християнська історична свідомість. – Любляна : Теологічний факультет ; Університет Любляни, 2019. – 313 с.] // Colloquia Russica. Seria I. T. 10 : Dyplomacja Rusi Średniowiecznej (X–XVI w.). Meteriały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Kraków, 9–11 października 2019. / [red. V. Nagirnyy]. Kraków : Historia Jagiellonica, 2021. S. 301–302.
 2. Олександр Филипчук. Забутий святий. Князь Володимир Великий між Сходом та Заходом. – Київ : Laurus, 2020. – 584 c. // Colloquia Russica. Seria I. T. 10 : Dyplomacja Rusi Średniowiecznej (X–XVI w.). Meteriały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Kraków, 9–11 października 2019. / [red. V. Nagirnyy]. – Kraków : Historia Jagiellonica, 2021. – S. 295–297.
 3. Simon Malmenvall. Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 313 p // Konštatínove listy. Volume 15. Issue 1. S. 177–182.