Волощук Мирослав Михайлович

Доктор історичних наук,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 2 липня 1979 р. у селі Черганівка Косівського району Івано-Франківської області. Впродовж 1985–1992 рр. навчався у ЗОШ с. Воскресінці Коломийського району, Івано-Франківської області. У 1992 р. вступив до Технічного ліцею № 14 м. Коломия, з вересня 1995 р. – студент Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Впродовж 2000–2003 рр. – аспірант кафедри всесвітньої історії. 30 вересня 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ–ХІІІ ст.)», 26 травня 2015 р. – захистив докторську дисертацію на тему «“Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції». З вересня 2003 р. працює при кафедрі всесвітньої історії. Професор кафедри з 2016 р., а також visiting professor кафедри словацької історії Університету Коменського (Братислава, Словаччина) з 2018 р. Упродовж 2006–2013 рр. – керівник студентського гуртка «Фортеці Волині, Карпат і Прикарпаття доби Середньовіччя». У 2015 р. при кафедрі всесвітньої історії заснував Центр медієвістичних студій.

Нагороди

Молодий вчений року» Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2006)

PRO CULTURA HUNGARICA (2016)

Ювілейна медаль Івано-Франківської обласної ради «Галичу – 1125» (2023)

Індивідуальні монографії та участь у колективних монографічних виданнях:

 1. Старожитності Гу­цуль­щи­ни. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток істо­рії та культури : В 2 т. / [авторський колектив Б. Томенчук, М. Кугутяк, П. Сіреджук, І. Кочкін, М. Волощук]. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2011. – Т. 2. (городи­ща, замки, осередки солевидобутку, давні транскарпатські шляхи).
 2. «Русь» в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації / відп. ред. Леонтій Войтович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014.
 3. Русь «після Русі». Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорізького / [авторський колектив В. М. Горобець, М. М. Волощук, А. Г. Плахонін, Б.В. Черкас, К. Ю. Галушко]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016.
 4. Chowaniec Czesław. Historia twierdzy stanisławowskiej (1662–1812) / redakcja naukowa Myrosław Wołoszczuk, Norbert Mika, Zenowij Fedunkiw. – Iwano-Frankiwsk : LADEX, 2018.

 

Статті:

 1. Русско-венгерские отношения периода хана Узбека (1313–1342) // Золотоордынская цивилизация. – Казань, 2013. – № 6. – С. 61–70.
 2. «Русь» в чешских землях (Богемия, Моравия, Силезия) XI–XIV вв.: избранные проблемы // Rossica antiqua. Исследования и материалы. – Санкт-Петербург, 2014. – № 2. – С. 3–42.
 3. Католицькі єпископи з династії Рюриковичів у XII–XIV століттях // Colloquia Rus­sica / [pod red. V. Nagirnego]. – Kraków : Uniwer­sytet Jagiełłoński, 2018. – Series I. – V. 8 : Religions and beliefs of Rus’ (9th–16th centuries). Publication from the 8th International Scientific Conference, Lviv, 5th–8th November, 2017. – S. 291–302.
 4. W kwestii obecności Rusinów na dworze księżnej Grzymisławy – wdowy (1227–1258) po księciu krakowsko-sandomierskim Leszku Białym // Tractu temporis. Ludzie – regiony – fakty. Księga jubileuszowa dedykowana Dr hab. Prof. UŁ Tadeuszowi Nowakowi / red. Tadeusz Grabarczyk, Anna Kowalska-Pietrzak]. – Łódź ; Wieluń : Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, 2017. – S. 25–65.
 5. Ruthenian-Hungarian matrimonial connections in the context of the Rurik dynasty inter-dynasty policy of the 10TH–14TH centuries: selected statistical data // Codrul Cosminului. – 2018. – Vol. XXIV. – № 3. – S. 7–30.
 6. Мовою джерел? Термінологічні аспекти історіографічного державонайменування на прикладі Галицької землі Х–XIV ст. // Colloquia Rus­sica / за ред. Віталія Нагірного і Мирослава Волощука. – Івано-Франківськ ; Краків : Лілея НВ, 2018. – Series II. – Vol. 4 : Середньовічна Русь: проблеми термінології. – С. 265–295.
 7. Ruthenian-Polish matrimonial relations in the context of the inter-dynastic policy of the house of Rurik  in the 11th–14th centuries: selective statistical data // Codrul Cosminului. – 2019. – Vol. XXV. – № 1. – 95–126.
 8. Ruthenian court of the Rurik dynasty princess in the lands of the Piast dynasty of the 11th century: the attempt of the searching and reconstruction // Journal of Vasyl’ Stefanyk PreCarpathian National University. Series of Social and Human Sciences. – 2019. – Vol. 6. – № 2. – 37–48.
 9. Rusini w miastach śląskich w XII–XIV wieku // VI Kongres mediewistów polskich / pod red. Wojciecha Iwańczaka, Stanisława Rosika, Przemysława Urbańczyka. Wrocław : Chronicon, 2022. T. 5 : Polska i jej sąsiedzi w dobie średniowiecza. Kultura umysłowa, życie społeczne, polityka. S. 101–113.
 10. Galich, was it a real (part of) Rus’? // Constantine’s Letters. 2021. Vol. 14. Issue 2. P. 37–50.
 11. Кого відправляли угорські королі ХІІ–ХІІІ ст. in variis legacionibus nostris in Rutheniam: родинна належність та соціальне становище // Colloquia Rus­sica / [pod red. V. Nagirnego]. Kraków : Uniwer­sytet Jagiełłoński, 2021. Series I. Vol. 10 : Dypłomacja Rusi średniowiecznej (X–XVI w.). Publication from the 10th International Scientific Conference, October 9–11, Krakow, Poland. S. 103–131.
 12. Русини-міщани малопольських міст XIII–XIV ст.: проблеми пошуку та ідентифікації // Український історичний журнал. 2021. № 2. С. 19–28.
 13. The Court of Rostyslav Mykhailovych, Prince and Dominus of Machou, in Hungary (an Excerpt from a Family History Between the Late 13th and Mid 14th Centuries) // Journal of Vasyl’ Stefanyk PreCarpathian National University. Series of Social and Human Sciences. 2020. Vol. 7 (2). S. 41–49.
 14. Руські бранці Арпадів та угорські бранці Рюриковичів ХІ–ХІІІ ст.: порівняльний аспект // Byzantinoslovaca. Bratislava, 2020. R. VII. S. 121–133.
 15. The Principles of Ancient Rzeczpospolita Formation: The Medieval Ruthenian Dimension // The Polish-Lithuanian Commonwealth. History, Memory, Legacy / by Andrzej Chwalba and Krzysztof Zamorski. New–York: London : Routledge, 2020. P. 41–59.

 

Підготовлені до друку періодичні видання:

 1. Галич. Збірник наукових праць / за ред. Мирослава Волощука. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016–2019. – Серія 1–2.
 2. Студентські історичні зошити / за ред. Мирослава Волощука. – Івано-Франківськ, 2010–2023. – Вип. 1–11.

 

Рецензії:

 1. Щодра О. Руський елемент в Угорському королівстві до кінця XIV століття [рец.] Волощук М. “Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації / [відп. ред. Л. В. Войтович]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с. // Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. В. Алек­сандрович]. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 383–388.
 2. Терський С. В. Волощук Мирослав. “Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації / [відп. ред. Л.В. Войтович]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 272–279.
 3. Nagirnyy V. Мирослав Волощук, «Русь» в Угорському королівстві (ХІ – друга половина ХІVст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції, відп. ред. Л. В. Войтович, Івано-Франківск : Лілея-НВ, 2014, 496 с. [Miroslav Vološčuk, «Rusi» v Uhorskom kra­ľov­stve (XI – druha polovica XIV stor.): socialna a politicka uloha, majetkove pomery, migracia, red. L. V. Voytovyč, Ivano-Frankivsk : Lileja-HB, 2014, 496 s.] // Colloquia Russica / [e Vita­liy Nagirnyy, Adam Mesiarkin]. – Krakov ; Bratislava : Uniwer­sytet Jagiełłoński, 2015. – Series I. – V. 5 : Rus’ a stredná Európa v 11. až 14. storočí. Publikácia z piatej medzinárodnej konferencie, Spišská kapitula, Slovensko 16–18. Október, 2014. – S. 385–386.
 4. Жих М. рец. Волощук М. М. «Русь» в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації / Відп. ред. Л. В. Войтович. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. 496 с. // Rossica antiqua. Исследования и материалы. – СПб., 2015. – Вып. 2. – С. 118–125.
 5. Мартынюк А. Русь по обе стороны Угорских гор (рецензия на книгу Мирослава Волощука «“Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції», Івано-Франківськ, 2014) // Studia historica Europae Orientalis. Научный сборник. – Минск, 2016. – Вып. 9. – С. 233–238.
 6. [Р]ичка [В]олодимир. Волощук М. М. «Русь» в Угорському королівстві (ХІ – друга половина ХІV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції. Відп. ред. Л.В. Войтович. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014, 496 с. // Ruthenica. – К., – Т. 13. – С. 244–245.
 7. Bartnicki Mariusz. rec. Myroslav Vološčuk, „Rus’” v ugors’komu korolivstvi (XI – druga polovina XIV st.): suspil’no-politična rol’, majnovi stosunki, migracji, Lileja-NV, Ivano-Frankivsk 2014, ss.496 // Res Historica. – 2016. – № – S. 277–287.
 8. Юрасов М. Волощук М. «Русь» в Угорському королiвствi (XI – друга половина XIV ст.): суспiльно-полiтична роль, майновi стосунки, миґрацiп. Iвано-Франкiвськ: «Лiлея-НВ», 2014 // Средневековая Русь / [отв. ред. А. А. Горский]. – М. : Индрик, 2018. – Вып. 13. – С.281–292.

 

Про нього:

 

 1. Жерноклеєв Олег. Волощук Мирослав Михайлович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / під ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : видавець Третяк І. Я., 2010. – С. 128–129.

Викладає історію Середніх віків і спецкурси «Міжнародні відносини середини V – середини XVII ст.: європейський вимір», «Русько-угорські історичні зв’язки доби Середньовіччя (ІХ–XIV ст.)», «Актуальні проблеми сучасної медієвістики», «Гендерні студії з історії Русі Х–XIV ст.» та «Міграційні процеси та міжнародні відносини в Європі XXV ст.», «Джерела до вивчення української історії в країнах Центрально-Східної Європи». Від 2010 р. – відповідальний редактор студентського періодичного видання «Студентські історичні зошити». Від 2016 р. – головний редактор збірника наукових праць «Галич». Від 2019 р. – головний редактор наукового і культурно-просвітнього краєзнавчого часопису «Гали­чина», а також член редколегій інших вітчизняних та зарубіжних періодичних видань: «Вісника Прикарпатського національного університету. Серія Історія» (Івано-Франківськ, Україна) (з 2016), «Studia Historica Europae Orientalis» (Мінськ, Білорусь) (з 2017), «Записок Львівського медієвістичного клубу» (Львів, Україна) (з 2017) «Українознавчих студій» (Івано-Франківськ, Україна) (з 2019). Від 2011 р. – постійний співорганізатор проекту Colloquia Russica (Ягелонський університет, Краків, Польща).

Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій: Д 20.051.05 — 07.00.01 «Історія України», 07.00.05 «Етнологія» (2016—2019); Д 20.051.05 — 07.00.01 «Історія України», 07.00.05 «Етнологія» (2019—2022); Д 20.051.05 — 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія», 07.00.05 «Етнологія» (2022—2025) — Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; а також — Д 35.051.12 — 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія» (2023—2026) Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник трьох захищених дисертацій.

 

Учасник стипендійних і грантових проектів у Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Франції, Чехії.

Член Українсько-угорської комісії істориків (з 2016).

Від 2019 р. — гарант Освітньо-наукової програми (ОНП) PhD доктор філософії для спеціальності «Історія та археологія» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Досліджує русько-угорські, русько-польські, русько-чеські відносини ІХ–XIV ст. крізь призму пошуку окреслених руськими (Ruthenus) поселенців у сусідніх Русі країнах латинського світу. До сфери наукових інтересів входить вивчення історії Галича та Галицької землі (до кінця XVIII ст.), історія Станиславова та Станиславівської фортеці (до початку ХІХ ст.). Автор чотирьох монографій (однієї одноосібної) і близько 100 інших різнопланових публікацій у наукових фахових періодичних виданнях (зокрема Scopus та Web of Science) Болгарії, Литви, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини, України. Учасник цілого ряду стипендіальних та грантових програм Німеччини, Польщі, Словаччини, Угорщини, Франції, Чехії. Член Українсько-угорської комісії істориків (2016). Лауреат нагороди «Молодий вчений року» Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2006) та Урядової нагороди Угорщини PRO CULTURA HUNGARICA (2016).

Володіє кількома іноземними мовами: російська (С2), польська (С1), угорська і англійська (B2), словацька (B1). Автор перекладів праць з цих мов у збірнику наукових праць «Галич» (2016–2019), котрий виходить за редакції М. Волощука в рамках роботи Центру медієвістичних студій. Станом на 2019–2020 рр. готує до видання у серії 2 збірника наукових праць «Галич» переклад публікацій угорського історика японського походження Сенга Тору під назвою «Галич, Галицька та Руська землі у взаємовідносинах з Угорщиною ХІ–ХІІІ століть (збірник наукових публікацій)».