Загальна інформація

Кафедра Всесвітньої історії

(1991 – 2018 рр.)

Кафедра всесвітньої історії утворена в складі історичного факультету 18 листопада 1991 р. на базі кафедри загальної історії. На той час тут працювали 11 викладачів: доктор історичних наук, професор П. С. Федорчак і 10 кандидатів історичних наук, доцентів – І. Д. Іванцев, А. В. Крюков, О. В. Марущенко, М. М. Нагорняк, І. В. Пендзей, Л. М. Правдива, М. Н. Рехтман, В. І. Сілецький, Ю. М. Томин. Восени 1991 р. кафедру очолив кандидат історичних наук, доцент М. В. Кугутяк.

З переходом на університетську систему освіти на основі кафедри всесвітньої історії 28 жовтня 1992 р. було утворено кафедру історії стародавнього світу і середніх віків (завідувач – кандидат історичних наук, професор Я. Ю. Заборовський) і кафедру нової і новітньої історії (завідувач – доктор історичних наук, професор М. В. Кугутяк).

У 1993 р. зі складу кафедри нової і новітньої історії виділилась кафедра історії словян (завідувач – доктор історичних наук, професор П. С. Федорчак). У червні 1998 р. кафедра історії стародавнього світу і середніх віків і кафедра нової і новітньої історії були об’єднанні в кафедру всесвітньої історії, яку очолив професор М. В. Кугутяк.

Станом на 2000 р. на кафедрі всесвітньої історії працювало 11 викладачів: два доктори історичних наук, професори М. В. Кугутяк і Б. П. Савчук, кандидат історичних наук, професор І.Д. Іванцев  та сім кандидатів історичних наук, доцентів – С. М. Борчук, В. С. Великочий, С. М. Дерев’янко, О.С.Жерноклеєв, І. В. Пендзей, М. М. Соя, Б. П. Томенчук і старший викладач І. Т. Кочкін.

У 2008 р. чисельність викладачів становила 7 осіб. Серед них: 2 професори  і 5 доцентів.

Станом на 1 вересня 2015 р. професорсько-викладацький склад кафедри становив 8 осіб: 1 доктор наук, професор; 2 – доктори наук, доценти; 3 – кандидати наук, доценти, 1 – кандидат історичних наук, асистент;  1 – асистент, 1 – старший лаборант.

Станом на 1 вересня 2017 р. професорсько-викладацький склад кафедри становить 6 осіб: 3 доктори наук, професори; 3 – кандидати наук, з них 2 доценти і 1  асистент.