Навчально-методична робота

Про навчально-методичну роботу кафедри 

І. Кредитно-модульна система впроваджена на кафедрі всесвітньої історії для викладання всіх предметів, передбачених робочим навчальним планом по кафедрі. Кафедра всесвітньої історії представлена 9-ма навчальними дисциплінами: Враховуючи специфіку спеціалізації кафедри «Міжнародні відносини (друга половина XVII – початок XXI ст.)» програмові вимоги та тестові завдання для модулів передбачають питання різного рівня складності, зокрема теоретичні, практичні, визначення термінів і понять, хронологію. Розроблена шкала оцінювання.

ІІ. При кафедрі працює кабінет методики викладання історії із найсучаснішою технікою, що допомагає полегшити викладання предметів кафедри. У кабінеті працюють 4 вмонтовані телевізори, відеомагнітофон, відео-проектор, підключені мікрофони, колонки та ін. Викладачі кафедри працюють у кабінеті з курсу історії первісного суспільства, історії Стародавнього світу та Античності, історії Середніх віків, історії Азії та Африки в Середні віки.

ІІІ. Обладнання використовується для демонстрації відео (історичні художні та документальні фільми) та фото зображень (ілюстрації, карти), аудіо відтворення (виступи відомих історичних осіб), для складання таблиць, схем, графіків та ін. Мультимедійний кабінет працює на повне навантаження, щоденно тут відбувається по 4 пари навчальних занять.

IV.Навчальні програми складені із врахуванням кредитно-модульної системи. Матеріали з усіх навчальних дисциплін кафедри доступні для студентів у системі дистанційного навчання університету.

V. Система індивідуального навчання діє згідно навчальних планів, в яких передбачено різні форми індивідуальної роботи зі студентами, як, наприклад, щотижневі консультації, відпрацювання, написання рефератів, самостійне опрацювання першоджерел та монографічної літератури, навчання за індивідуальним графіком. Створенню сприятливих умов та можливостей для формування індивідуальної навчальної траєкторії студента сприяє розміщення матеріалів начальних дисциплін у системі дистанційного навчання.