Навчально-методична робота

Про навчально-методичну роботу кафедри 

І. Кредитно-модульна система впроваджена на кафедрі всесвітньої історії для викладання всіх предметів, передбачених робочим навчальним планом по кафедрі. Кафедра всесвітньої історії представлена 9-ма навчальними дисциплінами: Враховуючи специфіку спеціалізації кафедри «Міжнародні відносини (друга половина XVII – початок XXI ст.)» програмові вимоги та тестові завдання для модулів передбачають питання різного рівня складності, зокрема теоретичні, практичні, визначення термінів і понять, хронологію. Розроблена шкала оцінювання.

ІІ. При кафедрі працює кабінет методики викладання історії із найсучаснішою технікою, що допомагає полегшити викладання предметів кафедри. У кабінеті працюють 4 вмонтовані телевізори, відеомагнітофон, відео-проектор, підключені мікрофони, колонки та ін. Викладачі кафедри працюють у кабінеті з курсу історії первісного суспільства, історії Стародавнього світу та Античності, історії Середніх віків, історії Азії та Африки в Середні віки.

ІІІ. Обладнання використовується для демонстрації відео (історичні художні та документальні фільми) та фото зображень (ілюстрації, карти), аудіо відтворення (виступи відомих історичних осіб), для складання таблиць, схем, графіків та ін. Мультимедійний кабінет працює на повне навантаження, щоденно тут відбувається по 4 пари навчальних занять.

IV.Навчальні програми складені із врахуванням кредитно-модульної системи. Частина програм у процесі переведення на електронні носії задля покращення умов дистанційного навчання.

V. Система індивідуального навчання діє згідно навчальних планів, в яких передбачено різні форми індивідуальної роботи зі студентами, як, наприклад, щотижневі консультації, відпрацювання, написання рефератів, самостійне опрацювання першоджерел та монографічної літератури. Як одна з форм індивідуального навчання діє дистанційне навчання, зокрема з курсу історії Середніх віків (2 курс, спеціальності «Історія», 3-4 семестр).