Навчально-методичні матеріали

Khrestomatia_po_istorii_mezhdunarodnykh_otnosheny       Міжнародні відносини XVIII – початку ХХІ ст.

Block Mark                                     Тематична література

Middle_Ages_method_1         Методичні рекомендації з історії Середніх віків. Спеціальність 014 Середня освіта .Історія

Middle_Ages_method_2           Методичні рекомендації з історії Середніх віків. Спеціальність 032 Історія та археологія.

Методичні рекомендації: Джерела з української історії ІА

Методичні рекомендації:Історія Середніх віків ІА. Ч. 1-2

Методичні рекомендації:Історія Середніх віків СОІ

Методичні рекомендації:Міжнародні відносини ІА

Методичні рекомендації:Русько-угорські відносини ІХ-XIV ст.CОІ

Методичні рекомендації:Русько-угорські звязки доби Середньовіччя ІХ-XIV ст. ІА

Жерноклеєв О.С., Іванцев І.Д. Плани семінарських занять з нової історії країн Європи і Америки (кінець ХV – початок ХХ ст.) : методичні рекомендації
для студентів спеціальності «Історія». Івано-Франківськ : Плай, 2008. 26 с.

Жерноклеєв О.С., Іванцев І.Д. Нова історія країн Європи і Америки (кінець ХV – початок ХХ ст.) : тестові завдання для студентів спеціальності «Історія» : методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2009. 92 с.

Борчук С. М., Жерноклеєв О. С., Іванцев І. Д., Клим’юк У. Б. Самостійна робота студентів з курсу «Історія країн Західної Європи і Америки (кінець XV –
початок ХХ ст.)» : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Історія». Івано-Франківськ, 2010. 91 с.

Жерноклеєв О. Історіографія всесвітньої історії ХХ століття. Методичний посібник для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ, 2013. 31 с.

Габсбурзька монархія: етносоціальний розвиток, суспільно-політичні процеси, міжнародний контекст. Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 03 – Гуманітарні науки, 032 –Історія та археологія / Підготував О.С. Жерноклеєв. Івано-Франківськ, 2018. 18 с.

Бурачок Л.В. Джерелознавство історії міжнародних відносин: Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 03 – Гуманітарні науки, 032 –Історія та археологія. Івано-Франківськ, 2019.– 27 с.

Бурачок Л.В. Новітня історія країн Західної Європи і Америки: Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 03 – Гуманітарні науки, 032 –Історія та археологія. Івано-Франківськ, 2019. –  100 с.

Бурачок Л.В. Історія міжнародних відносин 1945 – поч. ХХІ ст.: Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 03 – Гуманітарні науки, 032 –Історія та археологія. Івано-Франківськ, 2019.– 43 с.

Бурачок Л.В. Історія міжнародних відносин ХХ ст: Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 03 – Гуманітарні науки, 032 –Історія та археологія. Івано-Франківськ, 2019. – 33 с.

Бурачок Л.В. Науковий семінар. Методика підготовки написання кваліфікаційних робіт: Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 03 – Гуманітарні науки, 032 –Історія та археологія. Івано-Франківськ, 2019. – 14 с.

Бурачок Л.В. Холодна війна: локальні конфлікти:Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 03 – Гуманітарні науки, 032 –Історія та археологія. Івано-Франківськ, 2019. – 41 с.

Бурачок Л.В. Атестація (дисципліни спеціалізації/захист курсової роботи):  Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 01 –«Освіта. Педагогіка», 014 –Середня освіта. Історія. Івано-Франківськ, 2019. – 18 с.

Бурачок Л.В. Джерела з історії міжнародних відносин: Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 01 –«Освіта. Педагогіка», 014 –Середня освіта. Історія.   Івано-Франківськ, 2019. – 59 с.

Бурачок  Л.В. Історія міжнародних  відносин ХХ-поч. ХХІ ст. у всесвітньо-історичному циклі шкільної програми: Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 01 –«Освіта. Педагогіка», 014 –Середня освіта.Історія. Івано-Франківськ, 2019. – 98 с.

Бурачок Л.В. Методичні аспекти викладання нової і новітньої історії у шкільному курсі всесвітньої історії: Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 01 –«Освіта. Педагогіка», 014 –Середня освіта.Історія. Івано-Франківськ, 2019. – 96 с.

Бурачок Л.В. Міжнародні конфлікти періоду «холодної війна» в шкільних курсах історії: Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 01 –«Освіта. Педагогіка», 014 –Середня освіта.Історія.  Івано-Франківськ, 2019. – 89 с.

Бурачок Л.В. Науковий семінар: Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 01 –«Освіта. Педагогіка», 014 –Середня освіта.Історія. Івано-Франківськ, 2019. – 18 с.

Бурачок Л.В.Новітня історія країн Західної Європи і Америки: Методичний посібник для самостійної роботи студентів (денної та заочної форми навчання). 01 –«Освіта. Педагогіка», 014 –Середня освіта.Історія.  Івано-Франківськ, 2019. – 99 c.

Щербін Л. В. Методичні рекомендації для семінарських занять і самостійної роботи з курсу «Історія античних цивілізацій» длястудентів денної та заочної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Івано-Франківськ, 2019. 70 с.

Щербін Л. В. Методичні рекомендації для семінарських занять і самостійної роботи з курсу “Історія стародавніх цивілізацій” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Івано-Франківськ, 2019. 55 с.