Навчальні дисципліни

Кафедра всесвітньої історії забезпечує викладання курсів:

 1. Історія античної Греції і Риму.
 2. Історія стародавніх цивілізацій.
 3. Історія середніх віків V – XV ст.
 4. Нова історія країн Західної Європи і Північної Америки XV – початок XX ст.
 5. Новітня історія країн Західної Європи і Північної Америки ХХ – початок XXІ ст.
 6. Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі.
 7. Актуальні проблеми сучасної медієвістики.
 8. Українське питання в діяльності російських політичних партій на початку ХХ ст.
 9. Спецкурс “Історія міжнародних відносин XVIII – поч.XXI ст.”
 10. Науковий семінар
 11. Міграційні процеси і міжнародні відносини в Європі Х-ХV ст.
 12. Історія світової цивілізації.
 13. Україна в зарубіжних доктринах і стратегіях ХХ-ХХІ ст.
 14. Всесвітня історія ХХ ст.