Програмові вимоги до іспитів/заліків

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Кафедра всесвітньої історії

 

 

                                                                                                 Затверджую

Декан факультету історії, політології і

міжнародних відносин

  _______________ проф. Кугутяк М.В.

«_____» __________________ 2018 р.

 

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ДЕV курс)

(2017–2018 н. р.)

 

З НОВОЇ ІСТОРІЇ КРАЇН ЄВРОПИ І АМЕРИКИ

 1. Габсбурзька монархія наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: соціально-економічне становище, політичний розвиток, національно-визвольні рухи.
 2. Соціально-економічний та політичний розвиток Великобританії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
 3. Причини та початок Першої світової війни. Хід військових дій в 1914 р.
 4. Поразка Німеччини та її союзників. Завершення і основні підсумки Першої світової війни.

З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ І АМЕРИКИ (19182016 рр.)

 1. Німецька революція 1918–1919 рр., її демократичні завоювання.
 2. Націонал-соціалістська диктатура в Німеччині: ліквідація ладу парламентської демократії, принцип фюрерства, тоталітарно-фашистська модель державного регулювання (1933 – 1939 рр.).
 3. Фашистська диктатура в Італії: внутрішня і зовнішня політика (1922–1939 рр.).
 4. “Новий курс” Ф.Д.Рузвельта в США як класичний зразок ліберально-реформістського варіанту державного регулювання економіки (1933–1938 рр.).
 5. Народний фронт у Франції (1934 – 1938 рр.).
 6. Передвоєнна політична криза в Європі 1939 р.
 7. «Дивна війна» на Західному фронті. Наступ Німеччини. Поразка Франції ( 22 червня 1940 р.).
 8. Створення антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни.
 9. Кримська (Ялтинська) та Берлінська (Потсдамська) конференції. Підсумки війни в Європі.
 10. Післявоєнне мирне врегулювання в Європі. Мирні договори 1947 р.
 11. Проблеми економічного, суспільно-політичного розвитку Німеччини після закінчення Другої світової війни. Розкол Німеччини, утворення двох держав на німецькій землі: ФРН і НДР (1945 – 1949 рр.).
 12. “Економічне диво” у ФРН і його причини (50-ті рр. XX ст.). Доктрина “соціального ринкового господарства”.
 13. Канцлерство Х.Коля (1982–1998 рр.).
 14. Соціально-економічне і політичне становище у східнонімецьких землях у кінці 80-х рр. Об’єднання Німеччини (1990 р.).
 15. Президентські вибори 1980 р. Консервативні основи економічної і соціальної політики уряду республіканця Р.Рейгана (1981–1988 рр.).
 16. Президентські вибори 1992 р. Внутрішня і зовнішня політика адміністрації президента Б.Клінтона (1993–2000 рр.).
 17. Консервативний кабінет М.Тетчер. “Тетчеризм”. Теоретичні основи соціально-економічної стратегії консерваторів (монетаризм). Зовнішня політика (1979–1990 рр.)
 18. Канцлерство А. Меркель.
 19. Тимчасовий режим у Франції (1944 – 1946 рр.).
 20. IV Республіка у Франції (1946 – 1958 рр.).
 21. Канцлерство Г. Шредера (1998 – 2002 рр., 2002 – 2005 рр.).
 22. Президентство Шарля де Голля (1958 – 1968 рр.) Посилення ролі держави в економіці і соціальній сфері. Референдум 27 квітня 1969 р.
 23. Франція в умовах сучасних інтеграційних світових процесів.
 24. Канада 60–90-х рр. XX – поч. ХХІ ст. Національне питання.
 25. Міжнародні відносини у другій половині 80-х рр. ХХ ст. Закінчення «холодної війни».
 26. Особливості у розвитку освіти, гуманітарних наук, літератури і мистецтва міжвоєнного періоду (1918 – 1939 рр.).
 27. Основні досягнення науки і техніки у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. як фактор розвитку світової культури.
 28. Розвиток США кінця ХХ – початку ХХІ ст.: особливості внутрішньої політики.
 29. Геополітичне лідерство США початку ХХІ ст.: об’єктивна обумовленість чи випадковість.
 30. Великобританія в умовах центробіжних тенденцій сучасного світу: роль в НАТО, євроінтеграція, брекзіт.

З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНИХ СЛОВ’ЯН

 1. Утворення незалежної Польської Республіки. Друга Річ Посполита в період між Першою і Другою світовими війнами.
 2. Польща в роки Другої світової війни.
 3. Антифашистська боротьба польського народу. Формування нових органів влади.
 4. Польща у 90-ті рр. ХХ ст. Сучасне становище Республіки Польща.
 5. Становлення тоталітарної системи в Болгарії. Соціально-економічне, політичне становище та зовнішня політика країни (1944 – 1989 рр.).
 6. Болгарія останнього десятиріччя ХХ ст.
 7. Кінець авторитаризму та початок трансформації болгарського суспільства (1989 – 1990-ті рр.).
 8. Республіка Болгарія на початку ХХІ ст.
 9. Утворення Чехословацької Республіки, її внутрішнє і зовнішнє становище між Першою і Другою світовими війнами.
 10. Чехословаччина у 1945–1969 рр. Зростання опору радянській моделі соціалізму. “Празька весна” та її наслідки.
 11. Режим “нормалізації” 1969 – 1980-х років в Чехословаччині. “Оксамитова революція” та початок трансформації суспільства.
 12. Республіка Чехія в 90-ті рр.. ХХ – початку ХХІ ст.
 13. Республіка Словаччина в 90-ті рр. ХХ – початку ХХІ ст.
 14. Народи Югославії в період Другої світової війни. Народно-визвольна боротьба проти фашизму (1941 – 1945 рр.)
 15. Розпад Югославської Федерації. Міжетнічна війна (80 – 90-ті рр. ХХ ст.). Утворення нових держав на Балканах. (поч. ХХІ ст.).
 16. Росія на початку ХХ ст.. (1900 – 1914 рр.).
 17. Росія в роки Першої світової війни (1914 – 1918 рр.).
 18. Громадянська війна в Росії (1917 – 1920 рр.): причини, особливості та наслідки. Криза політики “воєнного комунізму”.
 19. Індустріалізація, насильницька колективізація сільського господарства, посилення тоталітаризму та особистої влади Сталіна в СРСР у 30-ті роки ХХ ст.
 20. Зовнішня політика СРСР у 1920-х роках, її суть і наслідки.
 21. Радянський Союз у роки Другої світової війни. Воєнні поразки і вирішальні перемоги СРСР у війні проти нацистської Німеччини та мілітаристської Японії.
 22. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку СРСР у 1945 – 1980 – х рр. Провал спроб реформувати радянське суспільство.
 23. Росія в посткомуністичний період. Перехід до демократизації та ринкових відносин. Загострення міжнаціональних взаємин та зовнішня політика.
 24. Білорусь між Першою і Другою світовими війнами.
 25. Білорусь у роки Другої світової війни.
 26. Білорусь у добу незалежності, її соціально-економічний, політичний розвиток та зовнішня політика.
 27. Угорщина між двома світовими вінами. Політичне та економічне становище. Зовнішня політика.
 28. Румунія між світовими війнами. Внутрішнє становище. Зовнішня політика.
 29. Албанія між двома світовими війнами.
 30. Румунія в роки Другої світової війни.
 31. Угорщина в роки Другої світової війни.
 32. Встановлення комуністичного режиму в Угорщині. Народно-демократична революція 1956 р. «Кадаровська модель» соціалізму.
 33. Авторитарний режим Н. Чаушеску в Румунії та його крах.
 34. Утвердження комуністичної влади в Албанії. Режим Е. Годжі.
 35. Угорщина в 90-ті роки ХХ ст.. – початку ХХІ ст.
 36. Румунія в 90-ті роки ХХ – початку ХХІ ст.
 37. Демократичні й економічні реформи в Республіці Албанія (90-ті роки ХХ ст.. – початок ХХІ ст.
 38. Включення держав Балтії до складу СРСР. Естонія, Латвія, Литва в 1941 -1945 рр.

З НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ КРАЇН АЗІЇ І АФРИКИ

 1. Іранська революція 1905-1911 рр., її  характер, хід, результати і значення.
 2. Революція 1908-1909 рр. в Туреччині.
 3. Синьхайська революція 1911-1913 рр. в Китаї.
 4. Піднесення національно-визвольного руху в Туреччині після Першої світової війни. Національно-буржуазна революція (1918 – 1923 рр.). Ідеологія кемалізму.
 5. Національно-визвольна боротьба народів Індії після завершення Першої світової війни (1918-середина 20-х рр.). М.Ганді й гандизм.
 6. Національна революція 1925-1927 рр. в Китаї.
 7. Китай у 1927–1937 рр.: соціально-економічний і політичний розвиток, взаємовідносини між Гоміньданом і КПК.
 8. Китай у 1937–1945 рр. Визвольна війна китайського народу проти японських загарбників.
 9. Основні тенденції внутрішнього розвитку Японії в міжвоєнний період (1918–1939 рр.) (економіка, політична система, демократичний рух). Особливості японського фашизму і мілітаризму.
 10. Японія в роки Другої світової війни.
 11. Піднесення національно-визвольного руху в Індії в 1945 – 1947 рр. Проголошення незалежності Індії. Державний розвиток країни: від домініону до республіки. Прийняття Конституції Республіки Індії.
 12. Громадянська війна в Китаї (1946 – 1949 рр.). Проголошення КНР.
 13. Революція 23 липня 1952 р. в Єгипті. Внутрішня і зовнішня політика президента Г.А.Насера (50-60-ті рр. ХХ ст.)
 14. Розпад колоніальної системи в Африці після Другої світової війни: етапи, значення, наслідки. Обрання африканськими державами шляхів незалежного розвитку.
 15. Крах режиму апартеїду в Південно-Африканській Республіці друга половина 80-х – середина 90-х рр. ХХ ст.
 16. Близькосхідна криза: причини, сутність, сучасний стан.
 17. “Біла революція” в Ірані. (60 – 70 рр. ХХ ст.), її зміст і наслідки. Криза шахського режиму і визрівання передумов антимонархічної революції.
 18. Антимонархічна революція 1979 р. в Ірані.
 19. Квітневі події 1978 р. в Афганістані, їх зміст, наслідки, сучасні оцінки. Громадянська війна в Афганістані і втручання СРСР (1979 – 1989 рр.).
 20. КНР в умовах здійснення соціально-економічних реформ і політики модернізації (1978 – поч. ХХІ ст.).

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри всесвітньої історії

протокол № 8 від 21.02.2018 р.

 

Зав. кафедри                                                                                          проф. Жерноклеєв О.С.