Програмові вимоги до іспитів

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ з Новітньої історії країн Зах. Європи ХХ – ХХІ ст.

Нова історія Частина 2. Програмові вимоги

Програмові вимоги до курсу Нова історія Частина 1.

Програмові вимоги з історії Середніх віків 032 Історія та археологія

Програмові вимоги з Методики викладання історичних дисциплін у вищій школі

Програмові вимоги Габсбурзька монархія етносоціальний розвиток, суспільно-політичні процеси, міжнародний контекст

Програмові вимоги з Історіографії всесвітньої історії ХХ ст.

Історія античних цивілізацій…

Україна в зарубіжних доктринах і стратегіях ХХ – ХХІ ст.

Програмові вимоги з курсу “Історія стародавніх цивілізацій”

Програмові вимоги до державної атестації. Комплексний іспит з історії для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія», 2019–2020 навчальний рік.