Самостійна робота студентів

План-графік

контролю самостійної роботи студентів

Факультету історії, політології і міжнародних відносин

Кафедра всесвітньої історії

№ п/п ПІБ викладача Дисципліна Спеціальність Курс, група Всього годин Годин само стійної роботи День тижня, години, аудиторія
понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
1. Жерноклеєв О.С. Габсбурзька монархія: етносоц. р-к, сусп.-пол. процеси, міжн. контекст 032 «Історія та археологія» ІА – 31; ІА-32 (збірна група) 180 120 14.00 – 15.00 709 ауд.
2. Жерноклеєв О.С. Історія світової цивілізації

 

Політологія П-31 90 60 14.00 – 15.00 709 ауд.
3. Жерноклеєв

О. С.

Цінності європейської цивілізації Міжнародні відносини МВ-31 (збірна група) 90 60 15.10 – 16.10 107 ауд.
4. Волощук М.М. Актуальні проблеми медієвістики 032 «Історія та археологія» магістри 90 50 14.00 – 15.00 709 ауд.
5. Волощук М.М. Історія середніх віків 032 «Історія та археологія» 014 Середня освіта. Історія

 

ІАІ-1М

 

90 60 9.00 – 10.20

709 ауд.

11.55 – 13.35 709 ауд.
6. Волощук М.М. Русько-угорські відносини V-IX ст. 014 Середня освіта. Історія СОІ – 31 90 60 14.00 – 15.00 709 ауд.
7. Волощук М.М. Міжнародні відносини: Європейський вибір (5-середина 17 ст.)

 

032 «Історія та археологія» ІА-31; ІА-32 (збірна група) 90 60 14.00 – 15.00 709 ауд.
8. Борчук С.М. Міжнародні відносини та геополітика 2 пол. 20-поч. 21 ст.: персоналії 014 Середня освіта. Історія СОІ-41 90 60 13.40 – 14.40 701 ауд
9. Бурачок Л.В. Міжнародні відносини (1945-поч. 21 ст.)

 

032 «Історія та археологія» ІА-41 90 56 14.00 – 15.00

701 ауд.

14.00 – 15.00 701 ауд
10. Щербін Л.В. Історія стародавніх Греції і Риму

 

014 Середня освіта. Історія СОІ-11; СОІ-12 90 44 13.35 – 14.35

701 ауд.

11. Щербін Л.В. Історія античних цивілізацій

 

Історія та археологія ІА-12 180 120 13.35 – 14.35

701 ауд.

13.35 – 14.35

701 ауд.

12. Щербін Л.В. Україна в зарубіжних доктринах Етнологія ІАЕм – 51 90 60 . 13.35 – 14.35

701 ауд.

13. Засипко М.В. Нова історія країн Західної Європи і Америки XVIII –поч ХХ ст. 014 Середня освіта. Історія

032 «Історія та археологія»

СОІ-31; ІА – 31; ІА – 32. 90 60 13.35 – 14.35 ауд.708 . 13.35 – 14.35 ауд.708
14. Засипко М.В. Українська діаспора в країнах Західної Європи і Америки кінця ХІХ – початку ХХ ст. 014 Середня освіта. Історія СОІ-31 90 60 14.00 – 15.00 709 ауд.

 

Завідувач кафедри всесвітньої історії                                                                     

проф. О.С. Жерноклеєв